KIRŞEHİR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlüğümüz ve Okullarımızın 2017 Dönemi 5 AB Projesi Kabul Edildi.

Müdürlüğümüz ve Okullarımızın 2017 Dönemi 5 AB Projesi Kabul Edildi.

             1. VAHİDE HÜSEYİN KARAHAN OZEL EGİTİM IS UYGULAMA MERKEZİ (OKULU)

 

Erasmus+Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği  Projeleri Kapsamında  Vahide-Huseyin Karahan Ozel Egitim Is Uygulama Merkezi (Okulu)  ‘Terapi olarak sanat: sanat eğitiminde kendini ifade etme ve özel ihtiyaçlar’ projesi  Ulusal ajans tarafından kabul edildi. 2017-1-TR01-KA102-040669

 

Projemizin hedef kitlesi öğrenme güçlüğü sorunu yaşayan engelli bireylerden oluşmaktadır. Özellikle mesleki alanda eğitilebilir yeterliliğe sahip engelli bireylerin AHŞAP BOYAMA  yapımına yönlendirilmesi ve rehabiliteleri amaçlamaktadır.

 

Bu gereksinimlerin karşılanmasına yönelik olarak  toplam 20  engelli bireyi  + 20 refakatçiyi Hollanda’da mesleki AHŞAP BOYAMA  ve rehabiliteye yönelik alacakları uygulamalı eğitimlerin olduğu bir proje hazırlanmıştır. AHŞAP BOYAMA  eğitimi ve engelli bireylerin mesleki eğitimine yönelik programları bulunan  kurumda AHŞAP BOYAMA  atölyesinde  14 gün sürecek bir eğitim   alacaklardır.

 

AB hareketliliği kapsamında yapacağımız bu proje ile Hollanda´nın Roterdam kentinde  VSO DE Hoge Brug (BOOR)   kuruluşunda eğitim gören bireylerin ahşap boyama ile ilgili yaptığı çalışmaları ve bu çalışmalarla ilgili, yöntem ve tekniklerini katılımcılarımızın 14 günlük süre boyunca yerinde inceleyip gözlemleyerek orta ve ağır düzeyde zihinsel engelli öğrencilerimizin çalışmalara aktif olarak katılmalarını sağlamaktır. Bu sayede engelli öğrenci ve kursiyerlerimizin ahşap boyamadaki çalışmalarına olumlu etkiler katacağı düşünülmektedir. Öğrencilerimizin yeterliliklerinin artırılmasında, öğretmenlerimizin kendini geliştirmesinde ve doğal olarakta bu yenilikleri eğitim sistemimize yansıtarak engelli öğrencilerimizin daha iyi bir eğitim almasına imkan sağlayacaltır. 

2. IMKB 75. YIL MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU LISESI

PALYATİF BAKIM

 

Erasmus+Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği  Projeleri Kapsamında  IMKB 75. YIL MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU LISESI ‘PALYATİF BAKIM’ projesi  Ulusal ajans tarafından kabul edildi.

 

Günümüz sağlık sisteminde “hastanız için yapabileceğimiz bir şey yok, alın evinize götürün” anlayışı artık sona ermiş olup, “sizin için yapabileceğimiz bir şey, hep vardır” anlayışı yaygın olarak benimsenmiştir. Temel hedef, yaşamın son noktasına varışı kesinleşen hastaların yaşamına yıllar değil, yıllarına yaşam katmaktır. Ülkemizin koşulları ve önceliklerine göre Sağlık Bakanlığının hazırladığı yönergelerle, Palyatif Bakım hizmetlerinin aşamalı olarak 2023 yılına kadar yaygınlaştırılması, Palyatif Bakım alanında eğitimli ve deneyimli profesyonel ekiplerin oluşturulması, Palyatif Bakıma ihtiyaç duyan tüm hastaların bu hizmeti alması amaçlanmaktadır. Bu amacın kazanıma dönüşmesi  için Palyatif Bakım konusunda bilgi, beceri ve deneyim kazanmış nitelikli meslek elemanlarına ihtiyaç olacaktır.

 

Projeyi yürütmekteki amacımız Palyatif Bakım dalını, okulumuz öncülüğünde ilimiz, bölgemiz, ve ülkemizde mesleki eğitime kazandırmaktır. Böylece  okulumuz öncülüğünde tüm mesleki eğitim kurumları Sağlık Bakanlığının  Palyatif Bakım Hizmetlerindeki 2023 hedeflerine ulaşması için gerekli meslek elemanlarını uluslararası düzeyde bilgi beceri ve donanımla yetiştirerek istihdamına katkı sağlayacaktır.  Projemizle mesleki eğitimdeki istihdam sorununa çözüm bulmayı, mesleki eğitimin  ve kurumumuzun kalitesini ve tercih edilebilirliğini arttırmayı,  Palyatif Bakım konusunda farkındalık oluşturarak gereksiz yere yapılan sağlık harcamalarının önüne geçmeyi ve  ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçlamaktayız.  Projemizle elde edeceğimiz bu gelişimler öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz,  okulumuz, ilimiz ve ülkemiz için büyük bir kazanç olacaktır.

 

Projemiz 24  aylık bir süreyi kapsamaktadır. Faaliyetler Şubat ve Temmuz aylarında  iki akış olmak üzere 10 gün süre ile Karolinska Üniversitesi  Hastanesinde  gerçekleştirilecektir. Sağlık eğitimi ve uygulamaları konusunda deneyimli, proje yürütme konusunda istekli ve heyecanlı,  toplam 15 öğretmen hareketlilik faaliyetlerine katılacaktır. İlk akış, kurumumuzdan 7 öğretmen Şubat ayının ilk haftası 10 gün, ikinci akış ise kurumumuzdan 8 öğretmen Temmuz  ayının ilk haftası 10 gün olarak planlanmıştır. Projemizin yürütülmesinden planladığımız faaliyetlerin ve gerekli eğitimlerin teorik ve pratik olarak  alınmasından sonra kazanacağımız yetkinlikler doğrultusunda tüm katılımcılar sorumlu olacaklardır.

3. KIRŞEHİR CUMHURIYET ORTAOKULU

 

Okullar Arası Stratejik Ortaklıklar kapsamında, Bakanlıkca kabul edilen 65 projede 79 Türk okulu hibe desteği almaya hak kazanmıştır.Kırşehir Cumhuriyet Ortaokulu’nun DOĞADA ÖĞRENME (LEARNING THROUGH LANDSCAPES) projesi Bulgaristan,Yunanistan, Güney Kıbrıs,Slovenya ortaklıdır.

 

Teknolojinin ilerlemesi, çocuklarda gereksiz ilaç kullanımı, ailelerin çocuğuna istediği her şeyi alma yoluna gitmesi ve ‘proje çocuklar’ yetiştirme eğilimi çocukların neşesiz ve sorunlu olmasına neden oluyor ve ailelerin, çocuklarını teknolojiden olabildiğince uzak tutarak, enerjilerini doğada boşaltmalarını sağlamaları gerekiyor.

 

Geçmişte sokaklarda oynayan, kolay sosyalleşebilen çocuklar ne yazık ki artık gitgide daha farklı olmaya başladı. Yapılan araştırmalar “yeni nesil çocukların” neşesiz, daha içine kapanık olduğunu ve odaklanamama sorunu yaşadıklarını ortaya çıkarırken, uzmanlar bunun sebebinin ailelerin ve eğitimcilerin çocuklarına karşı tutumlarından kaynaklandığını belirtiyorlar.

 

Bu Projenin amacı, vaktinin çoğunu bilgisayarın karşısında harcayan öğrencilerin farkındalığını arttırmaktır. Tarih boyunca çocuklar oynamak için özgürken, onların ilk seçimleri büyük bir ağacın olduğu ya da çalılarla dolu bir alanın olduğu bir yere akın ederlerdi. İki yüz yıl önce, çoğu çocuk zamanlarını tarla, çiftlik  ya da doğayla iç içe geçirirlerdi. Günümüzde ise çoğu çocuğun çevresi ise kentleşti. Fakat, doğaya ve dünyaya daha çok karışma fırsatına sahipler. Yenilenme zamanlarını yürüyüş parkurlarında, sokaklarda, oyun alanlarınlarında, parklarda ve yeşil alanlarda geçirirler. Çocuklar oynamak, keşfetmek ve doğal hayatla iletişime geçme özgürlüğüne sahipler.

 

Projenin amaçları;

 

− öğretmen ve öğrencilerin , doğayı bir dershane ve laboratuvar gibi değerlendirerek doğa kavramını, doğa-insan-toplum ilişkilerini sorgulamalarını ve bu ilişkilerde yaşanan problemleri anlama ve çözüm üretme becerisi geliştirmelerini sağlamak,

 

 − Katılımcıların doğaya yakınlaşmalarını, doğanın dilini ilişkiler boyutunda kavramalarını, eğitim sırasında yapılan gözlemlerle bilimsel araştırmaların nasıl yapıldığı konusunda fikir sahibi olmalarını ve bu eğitimden çevre bilinci artmış olarak ayrılmalarını sağlamak,

 

 − Eğitime katılanların, birer çevre gönüllüsü olarak eğitim verdikleri öğrencilere çevre bilinci ve doğa sevgisi kazandırmalarını sağlamak,

 

− “Doğa Koruma” felsefesi aktarılmasıyla, öğretmenlerin kendi konularında yapacakları eğitim etkinliklerinde ekolojik yaklaşımı göz önünde tutmalarını sağlamak


            4.ÖZEL KIRŞEHİR ORTAOKULU

 

Okulumuz STEM eğitiminin önemi hakkında paydaşlarımızı bilgilendirmek ve STEM eğitimi ile ilgili ilimize özgü eğitim programları geliştirmek için bu projeyi hazırlamıştır.

 

Proje, eğitimde kaliteyi artırmayı, Program Ülkelerindeki okullar ve eğitim personeli arasında işbirliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

 

Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği; eğitim kurumları, gençlik örgütleri, iş dünyası, yerel/ bölgesel otoriteler ve sivil toplum kuruluşları arasında eğitim, öğretim ve gençlik aktiviteleri bağlamında kurumsal işbirlikleri (ortaklıklar) oluşturulmasına fırsat vermektedir. Bu ortaklıklar yoluyla yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, yaratıcılık, girişimcilik ve istihdam edilebilirliğin sağlanması amaçlanmaktadır.

5. KIRŞEHIR MILLI EĞITIM MÜDÜRLÜĞÜ

Erasmus+ Programı, eğitim, gençlik ve spor alanlarında yeni ihtiyaçlara yönelik Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerine uygun olarak farklı sektörler arasında işbirliğini teşvik eden daha etkili araçlar sunmayı amaçlamaktadır.

Erasmus+ Yetişkin Eğitimi projeleri, yetişkinlerin temel becerileri (okuma-yazma, sayısal ve dijital) ile anahtar yeterliklerinin geliştirilmesine yöneliktir. Yetişkin Eğitimi alanındaki projelerin hedef kitlesi, yetişkinlerin temel beceri ve anahtar yeterlikleri kapsamındaki eğitimlerinden sorumlu personel ile bu alanlarda eğitim alan yetişkin öğrenicilerdir. 

Projenin süresi 24 aydır :  01/11/2017 - 30/09/2019. Almanya, İtalya,Romanya, Polonya,Türkiye ortaklıdır. Proje toplantıları  Almanya,İtalya, Romanya, Polonya’da gerçekleşecektir.

Hedef Kitle

Göçmenler, İşsizler, Yetişkin Eğitimciler, Bilgi Teknolojilerini Kullanan Öğretmenler

Proje Konuları:

- Etkili Vatandaşlık

- Kültürel Farkındalık

- Şeffaf Yönetim

- Kentsel Paylaşım Hizmetleri

- Sosyal Haberleşme Yöntemi

- Dijital Okuryazarlık

 

- Dijital Eğitim

 

Projelerde emeği geçen okul yöneticisi, öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik eder başarılar dilerim. 

Şevket KARADENİZ

İl Milli Eğitim Müdürü

 

 

Yenice Mahallesi 182. Sokak No2 / P.K.40100 Merkez/KIRŞEHİR - 0 (386) 213 51 50 /// 213 45 42 /// 213 20 78 ////// Faks (386) 213 10 03 / / / / (eposta) kirsehirmem meb.gov.tr

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.