KIRŞEHİR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İhtiyaç Fazlası Öğretmenlerin Atamaları

İhtiyaç Fazlası Öğretmenlerin Atamaları

EKLER: 

1-BRANŞLAR BAZINDA İHTİYAÇ LİSTESİ

-Merkez, Durdu Muzaffer Marşap Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi - T.Dili Edebiyatı kontenjan listesine dahile edilmiştir.(14/12/2015-09:42)

 

 

2-BRANŞLAR BAZINDA NORM KADRO FAZLASI ÖĞRETMENİ BULUNAN OKUL/KURUMLAR LİSTESİ

 

 

BAŞVURU/ATAMA TAKVİMİ

Öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumları ile başvuru ve atama kriterlerinin duyurulması

 08 Aralık 2015

 

Başvuru Tarihleri

09-14 Aralık 2015

Başvuru Formlarının İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Teslim Edilmesi

15 Aralık 2015

Atamaların Sonuçlandırması

16 Aralık 2015

 

 

 

BAŞVURU VE ATAMA İŞLEMLERİYLE İLGİLİ HUSUSLAR

1- Eğitim kurumlarındaki İhtiyaç (norm kadro) fazlası olan öğretmenlerin, 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 53. maddesi doğrultusunda; aşağıda belirtilen atama takvime göre başvuruları alınacak ve atamaları gerçekleştirilecektir.

2- Başvurular 09-14 Aralık 2015 tarihlİl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün http://kirsehir.meb.gov.tr  adresinden ilçe içi ve ilçe dışı olmak üzere iki aşamalı tek tercihle yapılacaktır. Başvurular 14/12/2015 tarihinde saat 17.00´da sona erecektir. Eğitim kurumlarındaki ihtiyaç fazlası öğretmenlerin atamaları, tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğüne göre alanlarında öğretmen ihtiyacı  bulunan  yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumlarına yapılacaktır.

3-Başvuruda bulunacak öğretmenlerin atamaya esas olan kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış yada eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.

4-İhtiyaç (norm kadro) fazlası konumundaki öğretmenler  ilan edilen eğitim kurumlarından en fazla 10 (on ) ilçe içi, 10 (on) ilçe dışı tercihte bulunabileceklerdir. Açık norm kalması halinde re’sen atama yapılacağından öğretmenlerimizin bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

5-Norm açığı olarak ilan edilen eğitim kurumlarına yargı kararı, soruşturma, atama iptali, bakanlık ataması vs. nedenlerle atama yapılması durumunda bu eğitim kurumlarına atama yapılmayacaktır.

6-Norm kadro fazlası öğretmenlerin tespiti, Eğitim Kurumu Müdürlükleri ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından yapılacaktır. Norm kadro fazlası olarak tespit edilen öğretmenlere Eğitim Kurumu ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince gerekli tebligatın imza karşılığı yapılması sağlanacaktır.

7-Atama işlemleri, eğitim kurumlarındaki ihtiyaç (norm kadro) fazlası öğretmenleri kapsadığından normun içinde olan (atama kararnamesinde norm kadro fazlası olarak yazanlar hariç) öğretmenlerin başvurularının gönderilmemesi, bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.

8-Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinin Talim ve Terbiye Kurulu Kararına uygun olarak tercihte bulunmaları gerekmektedir.

9-Fen Lisesine atamalar, MEB. Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde belirtilen hükümlere göre yapılacağından, başvuru yapacakların Yönetmelikte belirtilen kriterlere uygun olarak başvuruda bulunması gerekmektedir.

10.Spor Liseleri Beden Eğitimi branşı ile Güzel Sanat Liselerinin Resim ve Müzik branşlarına atanmak isteyen öğretmenler; Yönetmeliğin 33.Maddesinin 2. ve 3. bendi gereğince norm fazlası atamalarına başvuruda bulunabileceklerdir

11-Zorunlu Hizmetini yapan ihtiyaç fazlası öğretmenler, sadece zorunlu hizmet alanındaki eğitim kurumlarını tercih edebilecektir. Bu kurala uymayanların tercihleri dikkate alınmayacaktır.

12-Öğretmen ihtiyacı bulunan ekli listedeki eğitim kurumları, ilçeniz tarafından kontrol edildikten sonra (çelişki görüldüğü takdirde Şubemiz ile irtibata geçilerek) eğitim kurumlarındaki ihtiyaç (norm kadro) fazlası öğretmenlere duyurulacaktır.

13- Aylıksız izinli olan ihtiyaç (norm kadro) fazlası öğretmenler, atanmaları halinde aylıksız izinlerini kesip göreve başlayacaklarını beyan ettikleri takdirde başvuru yapabilecektir.

14-Başvuru belgelerinin titizlikle incelenmesi, yukarıda belirtilen kriterlere uygun başvuruda bulunmayanların tercih formlarının Müdürlüğümüze gönderilmemesi, bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.

15-Gerçek dışı beyanla tercihte bulunanların atamaları yapılmayacak, yapılsa dahi iptal edilecektir. Sorumluluk öncelikle tercihte bulunacak öğretmenlerin, sonra da başvuruları kontrol/onay yetkisine sahip okul ve ilçe yöneticilerinindir.

16-Atamalarla ilgili iş ve işlemlerin takvim doğrultusunda, tam, doğru ve zamanında gerçekleşmesinden eğitim kurumu müdürlükleri ve ilçe milli eğitim müdürlükleri sorumlu olacaklardır.

17- İl içinde soruşturma sonucu görev yeri değiştirilen öğretmenler, 3 yıl geçmeden daha önce görev yaptıkları eğitim kurumuna veya ilçeye atanmak üzere yer değiştirme isteğinde bulunamayacaktır.

18-Atamalar gerçekleştikten sonra iptal edilmeyecektir.

19-Ataması gerçekleşen eğitim kurumlarındaki ihtiyaç (norm kadro) fazlası öğretmenlerin görevlerinden ayrılma ve göreve başlama işlemlerinin, 7201 Sayılı Tebligat Kanununa göre yapılarak MEBBİS kayıtlarına işlenmesi gerekmektedir.

 20-Yukarıda belirtilen açıklamalarda yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ilgili hükümleri esas alınacaktır.

 

 

Yenice Mahallesi 182. Sokak No2 / P.K.40100 Merkez/KIRŞEHİR - 0 (386) 213 51 50 /// 213 45 42 /// 213 20 78 ////// Faks (386) 213 10 03 / / / / (eposta) kirsehirmem meb.gov.tr

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.