KIRŞEHİR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

4 Yıllık Süreyi Dolduran Yöneticilerin Öğretmenliğe Döndürülmesi Duyurusu(Düzeltme)

4 Yıllık Süreyi Dolduran Yöneticilerin Öğretmenliğe Döndürülmesi Duyurusu(Düzeltme)

4 YILLIK SÜREYİ DOLDURAN MÜDÜR BAŞYARDIMCISI VE MÜDÜR YARDIMCILARININ ÖĞRETMENLİĞE DÖNDÜRÜLMESİ DUYURUSU

Duyuru Konusu : 4 Yıllık süreyi Dolduran Müdür Başyardımcısı ve Müdür Yardımcılarının ÖğretmenliğeDöndürülmesi Duyurusu
Duyurunun Çıktığı Bölüm :İnsan Kaynakları (Atama) Şubesi
Tarih :02/12/2014

İlgi :a)Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik.
b)Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği.
c) Milli Eğitim Bakanlığının 2014/22 sayılı Genelgesi
d)6528 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.
e)657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu.

6528 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu İle Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 10.Maddesinin 8.fıkrasında "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla halen Okul ve Kurum Müdürü, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcısı olarak görev yapanlardan görev süresi dört yıl ve daha fazla olanların görevi, 2013-2014 ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Görev süreleri dört yıldan daha az olanların görevi ise bu sürenin tamamlanmasını takip eden ilk ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer." hükmü yer almaktadır.

6528 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığında toplamda 4 yıllık çalışma süresini dolduranların öğretmenliğe döndürülme işlemi yapılacak olup, öğretmenliğe döndürülenlerin başlama ayrılma işlemleri tamamlandıktan sonra, ilgi (a) Yönetmelik kapsamında yerlerine görevlendirilecek müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları görevlerine başlayıncaya kadar yöneticilik görevlerine görevlendirme yoluyla devam edeceklerdir. Bu kapsamda bulunan ve normları düşenlerin yerlerine ilgi (a) Yönetmelik kapsamında görevlendirme yapılamayacağından, geçici görevlendirmeleri yapılmayacaktır.

4 yılını dolduran müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarının listesi, öğretmenliğe döndürülme duyurusu ve atama takvimi Müdürlüğümüzün kirsehir.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmıştır.

4 yıllık çalışma süresini dolduran müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarından bulundukları eğitim kurumunda alanları itibariyle öğretmen ihtiyacı bulunanlar istemeleri halinde norm kadro dahilinde bu kadrolara öğretmen olarak atanacaklardır. Bu durumda bulunanlar kadrolarının bulundukları okul yada kuruma norm dahilinde öğretmen olarak atanmak üzere atama takvimi içerisinde dilekçe ile müracaatta bulunacaklardır.Okul/kurum müdürlüklerince yeniden teklif edilmeleri halinde, başvuruda bulunan müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarının öğretmenliğe döndürülme ile ilgili başvuruları talepleri doğrultusunda işleme alınmayacaktır.

Kurumunda alanında öğretmen ihtiyacı bulunmasına rağmen bu kadrolara atanmak üzere başvuru yapmayan ve kurumunda alanında öğretmen ihtiyacı bulunmayanlar kadrolarının bulunduğu kurumlara norm kadro fazlası öğretmen olarak atanacaklardır. Bu şekilde ataması yapılanlar; önümüzdeki günlerde yapılacak olan norm kadro fazlası öğretmen atamaları kapsamında farklı eğitim kurumlarına atanmak üzere başvuruda bulunabilecekleri gibi, norm kadro fazlası öğretmen atamaları kapsamında başvuru yapmamaları veya tercihlerine atanamamaları durumunda ise ilgi (b) Yönetmeliğin 41.maddesinin 5.fıkrası ile ilgi (c) genelge gereği alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan kurumlarare´sen atamaları yapılacaktır.

Bilgilerinizi ve Müdürlüğümüzün kirsehir.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanan duyuru, isim listesi ve atama takviminin indirilerek, listede isimleri yazılı müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarına tebliğini, ayrıca atama süresinin sınırlı olması da dikkate alındığında kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda alanında öğretmen ihtiyacı bulunanların istemeleri halinde dilekçelerinin alınarak, süresi içerisinde Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları (Atama) Şubesine üst yazı ile gönderilmesi hususunda gereğini önemle rica ederim.

ATAMA TAKVİMİ

Yapılacak İş ve İşlemler

Tarih

4 Yıllık Çalışma Süresini Dolduran Müdür Başyardımcısı ve Müdür Yardımcılarının Öğretmenliğe Döndürülmesi ile ilgili Duyuru, itirazlar, başvuruların alınması ve okul/kurum müdürlüklerinin başvuruları üst yazı ile  Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Şubesine göndermesi

02/12/2014 - 08/12/2014

-Başvuruların Değerlendirilmesi, Atamaların Yapılması ve Müdürlüğümüz Web Adresinden İlanı

09.12.2014

Ayrılma Başlama İşlemlerinin Yapılması

10.12.2014

 

4 YILINI DOLDURAN YÖNETİCİLERİN İSİM LİSTESİ

 - 4 Yılını dolduran yöneticiler, öncelikle yerleşim yerinde boş bulunan okulları tercih edeceklerdir. Kadrosunun bulunduğu okulunda boş norm yoksa ve bu okulda norm kadro fazlası olarak kalmak istemiyorsa, aynı yerleşim yerinde bir başka okul-kurumu norm kadro fazlası olarak tercih edebileceklerdir.

 - Yöneticilerin kendi okullarında norm kadro fazlası olarak kalabilmesi için, bu okullarda alanında norm olması gerekmektedir. (Örneğin sınıf öğretmeni ortaokullarda, sosyal bilgiler öğretmeni ilkokularda norm kadro fazlası olarak kalamaz)

BOŞ BULUNAN OKUL-KURUMLAR

   -Merkez Hüsnü M. Özyeğin İlkokulu Sınıf Öğretmenliği alanında açık gösterilen norma, okulda 4 yılını dolduran yöneticiler kendi kurumlarını tercih ederlerse, bu kuruma atama yapılmayacaktır.

 

BAŞVURU FORMU

Yenice Mahallesi 182. Sokak No2 / P.K.40100 Merkez/KIRŞEHİR - 0 (386) 213 51 50 /// 213 45 42 /// 213 20 78 ////// Faks (386) 213 10 03 / / / / (eposta) kirsehirmem meb.gov.tr

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.