İHALESİ İLANLARI
SIRA İLAN ADI DOSYA TARİHİ BOYUT(Bytes) DOSYA TÜRÜ
1 ABDULKADİR ÖZCAN AN.İHL KANTİN İHALE ONAYI VE ŞARTNAME 1/23/2024 4033389 Microsoft Edge PDF Document
2 SIDDIK DEMİR ANADOLU LİSESİ İHALE İLAN VE ŞARTNAME 1/23/2024 937969 Microsoft Edge PDF Document
3 KIRŞEHİR MESLEKİ VE TEKNİK AND.LİSESİ KANTİN İHALE İLANI ŞARTNAME 12/14/2023 1451144 Microsoft Edge PDF Document

İHALESİ YAPILACAK KANTİNLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 • Kantinin 3’üncü şahıslara kiraya verilebilmesi için Okul-Aile Birliğince karar alınacaktır. (Mülkiyeti hazineye ait olanlar öncelikle Millî Emlak Müdürlüğünden kiralama işlemini tamamlayacaktır)
 • Alınan bu karar bir üst yazı ile Okul Müdürlüğünce Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirilecektir. Üst yazıda; muhammen bedel ve ihale komisyonlarında görevlendirilmek üzere, Okul Müdürü, Müdür Yardımcısı, Birlik Başkanı ve Başkan Yardımcısının adı ve soyadının belirtilmesi
 • Okul Müdürlüğünce Fiyat Tespit Formunun doldurularak, onaylandıktan sonra Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi
 • Milli Eğitim Müdürlüğünce Muhammen bedel belirleme komisyonu oluşturulup, muhammen bedel tespiti yapılacaktır.
 • Tespit edilen muhammen bedel üzerinden ihale edilmek üzere ihale komisyonu oluşturularak ihale oluru alınacaktır.
 • İhale oluru alındıktan sonra, ihale ilanı ve şartname Milli Eğitim Müdürlüğü ilan panosunda ve WEB sayfasında ( http://kirsehir.meb.gov.tr ) ilan edilecektir.
 • İhaleye girecekler ilanda belirtilen belgelerle birlikte ihale saatinde ihale yerinde hazır bulunacaktır.
 • İhale neticesinde ihaleyi kazanan kişi ile şartname gereği 4 nüsha sözleşme düzenlenecektir.
 • Düzenlenen sözleşmenin bir nüshası Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğüne, 2 nüshası (biri işletmeciye tebliğ edilmek üzere) ilgili okul müdürlüğüne ve bir nüshası Milli Eğitim Müdürlüğünde kalacaktır.

SÖZLEŞMESİ YENİLENECEK KANTİNLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 • Kantinin sözleşmesinin yenilenmesi için Okul-Aile Birliğince karar alınacaktır.
 • Alınan bu karar bir üst yazı ile Okul Müdürlüğünce Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirilecektir. Üst yazıda; kira artışını belirleyecek komisyonlarında görevlendirilmek üzere, Okul Müdürü, Müdür Yardımcısı, Birlik Başkanı, Başkan Yardımcısı, İşletmecinin adı ve soyadının belirtilmesi ve süresi dolan sözleşmenin bir nüshasının gönderilmesi.
 • Kira artışı ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi) oranının altında veya üstünde olacaksa ayrıntılı rapor düzenlenerek gönderilmesi. (Öğrenci artışı ve azalışı vb. gibi)
 • Milli Eğitim Müdürlüğünce Fiyat artışı belirleme komisyonu oluşturulup, fiyat artışı yapılacaktır.
 • Belirlenen artış neticesinde yüklenici ile şartname gereği sözleşme düzenlenecektir.
 • Düzenlenen sözleşmenin bir nüshası Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğüne, 2 nüshası (biri işletmeciye tebliğ edilmek üzere) ilgili okul müdürlüğüne ve bir nüshası Milli Eğitim Müdürlüğünde kalacaktır.

KANTİN İHALELERİ İLE İLGİLİ DOKÜMANLAR