KIRŞEHİR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Norm Kadro Güncellemesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı Norm Kadro Güncellemeleri 16-17 Ekim 2017 tarihlerinde eğitim kurumu müdürlükleri için veri girişine açılacakltır. Eğitim kurumu yöneticilerinin norm kadro güncellemesinde  yapması gereken iş ve işlemlere ilişikin Bakanlığımız açıklaması aşağıda sunulmuş olup veri girişlerinin belirtilen esaslar doğrultusunda titizlikle yapılması rica olunur. 
Norm Kadro Güncellemesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 

 

 

 

NORM KADRO GÜNCELLEMESİNDE

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 Norm  Kadro Yönetmeliğinin 26. Maddesinde, “Eğitim kurumlarının norm kadro sayılarının bu Yönetmelikte yer alan norm kadro kriterleri çerçevesinde değişmesi halinde, değişikliğe konu olan eğitim kurumlarının norm kadro sayıları ekim ayında yeniden belirlenir. Bakanlık ihtiyaç duyulan hallerde bu ay dışında da eğitim kurumlarının norm kadro sayılarını yeniden belirleyebilir. Yeni açılan eğitim kurumları ile yeni derslik/şube açılan veya kapatılan mevcut eğitim kurumlarının norm kadroları süre aranmaksızın belirlenir.” hükme bağlanmış bulunmaktadır.  Norm Kadro Yönetmeliği  (tıklayınız) 12/09/2017 tarih ve 13546051 sayılı norm kadro veri girişi bilgilendirmesi hakkındaki yazı (tıklayınız).Yönetmelik ile söz konusu yazının ilgili mercilerce incelenerek iş ve işlemlerin bu doğrultuda yapılması gerekmektedir. 


  Eğitim kurumlarının 2017-2018 eğitim-öğretim  yılına esas olmak üzere  İl   Millî Eğitim  Müdürlüklerindeki  MEBBİS yöneticilerine 16 Ekim 2017 tarihinde  MEBBİS modülünde yer alan Norm Kadro Modülünde işlem yapma yetkisi verilmiştir. MEBBİS yöneticilerinin aşağıda belirlenen iş takvimi doğrultusunda işlemleri yapması gerekmektedir. 

Eğitim Kurum  Müdürlüklerinin Veri Girişi Yapma Tarihleri

16/10/2017-17/10/2017  

İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinin Veri Girişi  Kontrol Tarihleri

18/10/2017-19/10/2017  

İl Millî Eğitim Müdürlüklerinin Veri Girişi   Kontrol Tarihleri

20/10/2017-25/10/2017

Sistemin Kontrol ve Onaylama Tarihi

26/10/2017-10/11/2017
Mesai Bitimi

 

Yönetmeliğin 24 üncü  maddesinde; “Eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmen norm kadroları, elektronik ortamdaki mevcut veri tabanı esas alınarak eğitim kurumu müdürlüğü, ilçe millî eğitim müdürlüğü ve il millî eğitim müdürlüğünün sıralı teklifi üzerine belirlenir.” hükmü çerçevesinde yukarıdaki iş takvimi doğrultusunda  eğitim kurumlarına ait bilgilerin sisteme tam ve doğru olarak süresi içerisinde girilmesi önem arz etmektedir. Girilecek verilerle belirlenen norm kadrolara yapılan atamalarda doğacak hatalardan eğitim kurumları  müdürleri ile il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri sorumlu tutulacaktır. Bakanlık kontrolü sırasında gerçeğe aykırı bilgilerin sisteme girilmesinin tespit edilmesi durumunda sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılacaktır.

Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı içerisinde yer alan eğitim kurumları, Bilim Sanat Merkezleri, Halk Eğitim Merkezleri ve Akşam Sanat Okulları, İl / İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri, Öğretmen evi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlükleri ile Olgunlaşma Enstitülerinin norm kadrolarında değişiklik yapılmaması için veri girişine açılmamıştır. 

Buna göre; 

1- Eğitim Kurumlarının Norm Kadro güncelleme iş ve işlemlerinde norm kadroya esas bilgilerin e-okul üzerinden alınması yönünde çalışma başlatılmıştır. 
    Söz konusu çalışmaya yönelik; 

    a-Kurum bilgileri veri giriş, 

    b-Norm bilgileri veri giriş, 

    c-Öğrenci bilgileri veri giriş, 

    ekranları oluşturulmuş olup, güncelleme iş ve işlemleri bu ekranlar üzerinden yürütülecektir. 

    İl/ilçe ve eğitim kurumu müdürlükleri tarafından yapılacak iş ve işlemler için (tıklayınız

2- Eğitim kurumlarının öğrenci ve şube sayıları e-okul sistemi üzerinden otomatik aktarılacaktır. Bu sebeple; Norm Kadro Modülü güncellemeye açılmadan önce öğrenci ve şube bilgilerinin e-okulda güncellenmesi, 

3- İlkokul, ortaokul, yatılı bölge ortaokulu ve imam hatip ortaokullarının zorunlu ders yükleri sistem tarafından hesaplanacak olup, seçmeli ve yönetici ders yükleri kurum müdürlüklerince girilecektir. 
    Bu sebeple, seçmeli ve yönetici ders yüklerinin sistem açılmadan önce alan bazlı hazırlanması, 

4- Ortaöğretim kurumlarının; yönetici, zorunlu ve seçmeli ders yükleri kurum müdürlüklerince girilecektir. Bu sebeple, yönetici, zorunlu ve seçmeli ders yüklerinin sistem açılmadan önce alan bazlı hazırlanması, 

5- Özel Eğitim kurumları ile bünyesinde özel eğitim sınıfı bulunan eğitim kurumlarının; öğrenci sayısı, şube sayısı ve engel durumuna ilişkin bilgilerin, öğrenci bilgileri veri giriş ekranındaki özel eğitim öğrenci açılımına girilmesi 
    (kaynaştırma öğrencilerinin hiçbir şekilde özel eğitim öğrencisi olarak değerlendirilmemesi ve özel eğitim öğrenci hanelerine girilmemesi), 

6- Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 9 sayılı Kurul Kararına göre işlemlerin yapılması (tıklayınız

7- Alan bazlı ders yükünün hesabında; öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri ders saatlerinin dikkate alınmaması, 

8- Açıköğretim öğrencilerinin örgün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim kapsamında gördükleri haftalık ders saatlerinin, norma esas ders yükü hesabına dahil edilmemesi, 

9- Teknoloji ve Tasarım alanı ders yükünün, Tebliğler dergisinde yayımlanan 21/03/2006 tarih ve 24 sayılı Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı Kurul Kararı ile kabul edilen 
    “Uygulama Esasları” (tıklayınız) başlığındaki açıklamalar doğrultusunda hesaplanması, 

10- Yöneticilerin gireceği ders yüklerinin kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda gösterilmesi, yöneticilerin gireceği ders saati sütununa; 
      alanları ile aylık karşılığı okutabileceği dersler dışında herhangi bir alanda ders saati girilmemesi, 
      kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu dışında görev yapan yöneticilerin geçici görev yaptığı eğitim kurumuna herhangi bir alanda ders saati yazılmaması, 

11- Rehberlik ve araştırma merkezlerinin norm kadrolarının güncellenmesi 16.10.2017-10.11.2017 tarihleri arasında Bakanlığımız tarafından yapılacaktır. 
      Bu tarihlerde Rehberlik araştırma merkezlerinin hizmet verdiği ilçelerin kontrol edilerek değişikliklerin Bakanlığa bildirilmesi, 

12- Norm Kadro Yönetmeliği doğrultusunda; Alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerine norm kadro verilmesi söz konusu olmayıp normun içindeki öğretmene verilen ek bir görev olduğundan 
      yazışmayla ayrıca kadro talep edilmemesi gerekmektedir. Söz konusu işlemin Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Okul ve Kurumları Alan/Bölüm, Atölye ve Laboratuvar 
      Şefliklerine İlişkin Yönerge doğrultusunda belirlemesinin yapılarak Norm Kadro Modülü’ndeki kurum bilgileri veri giriş ekranına alan/bölüm, atölye ve laboratuvar sayılarının tam ve doğru 
      olarak girilmesinin sağlanması ve görevlendirmelerinde bu sayılara göre yapılması, 

13- Kurum bilgileri veri giriş ekranındaki bilgi başlıklarının tam ve doğru olarak doldurulması, her kutucuğun bir unvanda personel atamasını etkilediği, 
      bilgi girilmeyen kutucuktan dolayı atama yapılamayacağı ve personel eksikliğinden dolayı yaşayacakları sıkıntıların tamamen il/ilçe ve eğitim kurumu müdürlüklerine ait olacağının bilinmesi, 

14- Norm kadro güncelleme işlemlerinin sonuçlanmasına müteakip; 
      Bakanlığımızca onaylanan Norm Kadro Tespit Çizelgelerinin DYS ortamında gönderildikten sonra çıktıları alınarak 15 gün içerisinde Millî Eğitim Müdürlüklerince, 
      ilgili eğitim kurumu müdürlüklerine gönderilmesi ve norm kadro tespit onayı cetvellerinin eğitim kurumu müdürlüklerince saklanması, 

15- Güncelleme sürecinin bitiminden sonra ilgi Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında; 
      “yeni açılan eğitim kurumları ile yeni derslik/şube açılan veya kapatılan eğitim kurumlarının norm kadroları süre aranmaksızın belirlenir.” 
      hükmünden hareketle bu maddede belirtilen işlemler dışındaki norm kadro taleplerin Bakanlığımıza gönderilmemesi, 

gerekmektedir.

 

Yenice Mahallesi 182. Sokak No2 / P.K.40100 Merkez/KIRŞEHİR - 0 (386) 213 51 50 /// 213 45 42 /// 213 20 78 ////// Faks (386) 213 10 03 / / / / (eposta) kirsehirmem meb.gov.tr

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.