KIRŞEHİR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Etwınnıng Okul Kulüplerinin Kurulması‏

Etwınnıng Okul Kulüplerinin Kurulması‏

                  eTwinning Faaliyeti Avrupa Komisyonu Eğitim Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı tarafından Erasmus + Programı kapsamında finanse edilen, Avrupa Okul Ağı Konsorsiyumu organizasyonunda, 33 Avrupa Ülkesi ve 6 Avrupa Dışı Ülke Eğitim Bakanlıkları veya Ulusal Ajansları tarafından yürütülen bir faaliyettir. Ülkemizde eTwinning Faaliyeti, Genel Müdürlüğümüz bünyesinde kurulmuş olan eTwinning Türkiye Ulusal Destek Servisi tarafından yürütülmektedir. eTwinning kapsamında öğretmenlerin iletişim kurarak, bilgi ve deneyim paylaşabilecekleri; çevrim içi ve yüz yüze eğitimlere katılabilecekleri; tüm Avrupa´dan ve kendi ülkelerinden öğretmenlerle öğrencilerini de dahil ederek, teknolojiyi etkin ve verimli biçimde kullandıkları, öğretim programlarına uyumlu projeler gerçekleştirebilecekleri bir topluluk oluşturulmuştur.

                 2015 yılı başı itibariyle eTwinning Faaliyetinde tüm Avrupa´dan 285.000´den fazla kayıtlı öğretmen, 30.000´den fazla kayıtlı okul ve gerçekleştirilen 120.000´den fazla proje vardır. Ülkemiz faaliyette son derece etkindir. Öğretmenlerin teknolojiyi derslerinde etkin ve doğru biçimde kullanmasına yönelik fırsatlar sunan, tüm Avrupa´dan farklı ülkelerle birlikte projeler gerçekleştirme imkânı sağlayan, eTwinning´in, FATİH projesinin uygulamadaki başarısına ve etkinliğine olumlu yönde katı sağladığı düşünülmektedir.

                Bu kapsamda eTwinning projeleri, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında  gerçekleştirilen sosyal etkinliklerin esaslarına uygun ve amaçlarına yönelik bir çok imkân sunmaktadır. Okulların eTwinning Öğrenci Kulübü kurarak, ulusal veya uluslararası  eTwinning projeleri gerçekleştirmelerinin, hem kulüplerin etkinliklerini artıracağı hem de FATİH projesi kapsamında öngörülen teknolojinin okullarda pedagojik olarak doğru biçimde  kullanılmasına yardımcı olacağı düşünülmektedir. 

Ayrıca Türkçe dahil 26 dilde yayında olan eTwinning´in Avrupa portalı  (http://www.etwinning.net) ve Türkiye Ulusal Destek Servisi´nin web sitesinden (http://etwinning.meb.gov.tr) ayrıntılı bilgi edinmek mümkündür. Ek-2´de fikir vermesi için, örnek bir eTwinning Öğrenci Kulübü Yıllık Çalışma Takvimi verilmiştir.

 

eTwinning Kulübü Yıllık Çalışma Takvimi

Kazanımları:

Proje destekli eğitim için uygulamaya olanak sağlaması
Yabancı Dil Becerisinin geliştirilmesi

Öğrenci merkezli eğitim uygulanması

Bilişim Teknolojileri becerisinin geliştirilmesi
Kültürel değerlerin tanınması

Kültürler arası hoşgörünün kazandırılması
Sorumluluk Becerisinin geliştirilmesi
Grup Çalışmasının desteklenmesi
Araştırma odaklı eğitimin geliştirilmesi
Çözüm odaklı bir toplumun yetiştirilmesi

 

EKİM-KASIM

ı.  Kulüp tüzüğünün hazırlanması.

2.       Okul genelinde kulübe seçilen öğrencilerin belirlenmesi.

3.       Yönetim kurulunun seçilmesi.

4.       Denetleme kurulunun seçilmesi.

5.       Kulüp faaliyetlerinin belirlenmesi.

6.       20 .. -20 .. öğretim yılı yıllık çalışma planının hazırlanması.

7.       21. Yüzyıl becerileri hakkında öğrencilere bilgilendirme yapılması

ARALIK-OCAK

1.       Yıllık çalışma planın hazırlanması.

2.       21. Yüzyıl becerilerinin tanıtılması ve BT becerisinin önemi

3.       Yabancı Dil öğrenmenin gerekliliğinin kavranması

4.       Araştırma yöntem ve tekniklerinin öğrencilere tanıtılıp uygulatılması

5.       Öğrencilere eTwinning projeleri hakkında bilgilerin verilmesi.

6.       e´Iwinning portalının tanıtılması ve okuldaki öğretmenlerin üye olmasının sağlanması

7.       eTwinning proje örneklerinin incelenmesi.

8.       Öğrencilerden proje fikirleri alınması

9. Uygulanması planlanan projelerin tartışılması ve etkinlik takviminin oluşturulması.
10. Kullanılacak araçların tespit edilmesi

11. Uygulanacak yöntem ve yapılacak çalışmaların karara bağlanması.

ŞUBAT-MART

1.       Genel kurulun toplanması ve alınan kararların gözden geçirilmesi.

2.       Projelerde kullanılabilecek web 2.0 araçlarının anlatılması ve uygulama yapılması

3.       Basit kodlama etkinliklerinin yapılması ve yarışma düzenlenmesi

4.       Projelerin başlatılarak aylık faaliyetlerinin sürdürülmesi

NİSAN - MA VIS

ı. Genel kurulun toplanması.

2.       İyileştirrne Planının oluşturulması

3.       eTwinning kulüp panosunun hazırlanması ve projelerin okula tanıtılması.

4.       Fikri çıktıların ve etkinliklerin sergilenmesi

5.       Projelerin aylık faaliyetlerinin sürdürülmesi

 

HAZİRAN

ı. Genel kurulun toplanması.

2.      eTwinning kulübüyle ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi.

3.      eTwinning Kulüp pano su veya köşesinin hazırlanarak okulda yapılan projelerin
tanıtılması, yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması

4.      Yıl içinde yapılan çalışmaların değerlendirilmesi.

5.      Yıl sonu çalışma raporunun hazırlanması. 

 

 

Yenice Mahallesi 182. Sokak No2 / P.K.40100 Merkez/KIRŞEHİR - 0 (386) 213 51 50 /// 213 45 42 /// 213 20 78 ////// Faks (386) 213 10 03 / / / / (eposta) kirsehirmem meb.gov.tr

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.