TÜBİTAK - KİMYA OLİMPİYATLARINA YÖNELİK ÖĞRETMEN EĞİTİMİ I. KADEME EĞİTİM PROGRAMI DAVET MEKTUBU (KEP-01 HAZİRAN 2011)

12.04.2011

Ankara Üniversitesi Koordinatörlüğünde, Hacettepe Üniversitesinin katkılarıyla hazırlanan ve TÜBİTAK tarafından da desteklenen "KİMYA OLİMPİYATLARINA YÖNELİK ÖĞRETMEN EĞİTİMİ KEP-01 Haziran 20111. Kademe" eğitim programımız 20 Haziran - 02 Temmuz 2011 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Yerleşkesi, Kimya bölümünde gerçekleştirilecektir. Proje kapsamında, Türkiye genelinde. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapmakta olan toplam "40" adet KİMYA öğretmeni, Ankara'da Bilim Olimpiyatlarına yönelik ileri düzey kimya eğitimine tabi tutulacaktır. Eğitim süresince öğretmenlerin konaklama ve yol masrafları, TÜBİTAK destekli projemiz kanalıyla karşılanacaktır. Eğitim programımıza kayıtlar başlamış olup, 20 Nisan 2011 tarihinde son bulacaktır.

KEP-01 Haziran 2011 I. Kademe Eğitim Programının içeriğini, teorik ve pratik uygulamalar oluşturmakta ve eğitimler, Ankara Üniversitesi ile Hacettepe Üniversitesinde öğretim üyesi olan ve alanlarında uzmanlaşmış bir ekip üstlenmiştir. Program hedefimiz, ulusal ve uluslararası platformda ülkemizi temsil edecek nitelikte öğrencilerin yetiştirilmesi için gerekli formatör öğretmen ihtiyacının karşılanmasıdır.

Bu amaçla, idari bölgeniz kapsamı içerisinde yer almakta olan Milli Eğitim Bakanlığınıza bağlı lise ve dengi okullara, programımız hakkında en kısa sürede ilgili olabilecek kimya öğretmenlerine bilgilendirme yapılabilmesi için gereğini saygılarımla arz ederim.

 

Prof. Dr. Mustafa GÜLLÜ

Proje Koordinatör

 

Başvuru ve Bilgilendirme:

Web sayfalarımız: 1) www.kimyaolimpiyatokulu.com 2) www.kimyaegitimi.net İrtibat Telefonu: (0312) 212 67 20/1028 (Prof. Dr. Mustafa GÜLLÜ) e-posta Adresimiz: admin@kimyaegitimi.net, tubitakkep01@gmail.com

Ziyaretçi Sayısı: 000552234
Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü STRATEJİ
Telefon: 0-386 213 51 50 Dahili:1307    Eposta: strateji40@hotmail.com