27 Mart 2011 tarihinde yapılan 2011 YGS sınavı sonuçlarının Ar-Ge Birimine bildirilmesi

03.05.2011

T.C.
KIRŞEHİR VALİLİĞİ
Milli Eğitim Müdürlüğü

 

Sayı     : B.08.4.MEM.4.40.00.09.42/
Konu   :  2011 YGS Sonuçları
………………MÜDÜRLÜĞÜNE

 

2011 YGS 27 Mart 2011 tarihinde yapılmış olup, alınan ilk izlenimler olumludur. 2011 değerlendirme raporunun hazırlanmasına esas olmak üzere aşağıdaki tablonun hazırlanması gerekmektedir. Bu yıl özel olarak öğrencilerin her birine ÖSYM tarafından şifre verilecektir. Bu sebeple başka kişi ve kurumlar sınav sonuçlarına ulaşamayacaktır.

Bu durum da sınava giren öğrencilerimizden YGS SONUÇ ÇIKTISI’nın alınması uygun olacaktır. Bu çıktılardan elde edilecek veriler daha sonra Excel ortamına alınarak kayıt altında tutulacaktır. Konu ile ilgili detaylı açıklama  www.arge40.com  sitemizden yapılacaktır.

Esas amacımız olan eğitim öğretim faaliyetlerinin merkezinde bulunan öğrencilerimiz ile ilgili tüm çalışmalar, Kırşehir’in başarısı açısından çok büyük önem taşımaktadır. Sınav sonuçlarının açıklandığı tarihte endişeye ve karmaşaya mahal verilmemesi için hazırlıkların şimdiden bitirilmesi hususunda;
Gereğini rica ederim.

                                                                                              Mesut AYRIKSA
                                                                                                        Vali a.
                                                                                               Milli Eğitim Müdürü

 

İLÇE

OKUL ADI

ÖĞRENCİ ADI

OKULA GİRİŞ SBS PUANI

ygs1

ygs2

ygs3

ygs4

ygs5

ygs6

TÜRKÇE

SOSYAL

MATEMATİK

FEN BİL

td

ty

sd

sy

md

my

fd

fy

Not:

  1. Okullar sınav sonuçlarını almadan önce gerekli tedbirleri alacaklardır.
  2. Tablo eksiksiz olarak doldurulacaktır
  3. Excel tablosu ile birlikte sonuç çıktıları da ARGE birimine gönderilecektir.(arge40@meb.gov.tr)
  4.  Yapılacak bu çalışmalar öğretmenler kurulu, şube öğretmenler zümresi ve zümre öğretmenler toplantılarında gündem maddesi olarak değerlendirilecektir. Okul yönetimi öğrenci, öğretmen ve rehberlik servisi arasında ki koordinasyonu sağlayacaklardır.
  5. Belirli konularda ve derslerde sıkıntısı olan öğrenciler belirlenerek rehberlik servisi tarafından gerekli yardımlar yapılacaktır.
  6. Öğrencinin durumu hakkında öğrenci velileri bilgilendirilecektir.
  7. Yapılacak çalışmalar hakkında gerekli kayıtlar tutulacaktır.

Yapılan yada yapılması planlananlar hakkında her türlü faaliyet Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şubesi ARGE Birimi tarafından desteklenecektir.

Ziyaretçi Sayısı: 000552162
Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü STRATEJİ
Telefon: 0-386 213 51 50 Dahili:1307    Eposta: strateji40@hotmail.com