KIRŞEHİR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞܒNDEN 62.000 EUROLUK PROJE

25.03.2011

                         ulusal

 

onecampus2.jpg wind power.jpg             

Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü Arge Biriminin(www.arge40.com)
62.000 Avroluk projesi ‘Overcomıng Relıgıous Intolerance Through Interfaıth Dıalogue’-Uluslar Arası Diyalag Yoluyla Dini Önyargıları Yenme’ Avrupa Birliği Eğitim ve Kültür  Programları( Brüksel Ajansı) tarafından kabul edildi.Merkezi Brüksel’de bulunan Avrupa kültür ve Eğitim Ajans’ına Ekim 2010 döneminde 27 Avrupa Birliği ve 3 aday ülkeden sunulan toplam 327 projeden 25 tanesi Ajans tarafından kabul edildi.
http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2010/selection/selection_action_4_6_2010_en.php
Müdürlüğümüzün projesi  15.sırada yeraldı.Proje ana faaliyetleri 36 genç katılımcının Eylül 07-14 2011 kırşehir ziyareti ile başlayacaktır.
OVERCOMING RELIGIOUS INTOLERANCE THROUGH INTERFAITH DIALOGUE projesi ortakları:

1.Europe Direct Mosta ( Genista Foundation)- Malta
2.Compass- Hungary
3. Euro-Net - Italy
4. Euroassosiation “Tarnovgrad” Bulgaria
5.Kirsehir Mem –Turkey
6.Estra -  Slovenska Republica
PROJENİN AMAÇLARI
Farklı din ve kültürlerden bir araya gelen gençlerin pratik anlamda birbirleriyle görüş alışverişi yapmalarının yanı sıra kendilerine ait olan uygulamaları ve fikirleri de diğer paydaşlara sunmaları bu tip gençlik değişimlerinde çok önemli bir çalışma metodu olacağına inanıyoruz.
1- Dinsel inanç ve farklılıkları çatışma konusu yapmak yerine; diyalog zemininde buluşturmak
2-İnsanlığın ortak sorunları olan; açlık, terör, madde bağımlılığı, işsizlik, ekolojik kirlilik vb.konuların çözümünü yardımcı olmak.
3-Farklı din ve kültürlere mensup insanlar arasında hoşgörü oluşturarak; tarafların birbirini tanıyıp anlamasını sağlamak.
4-İnsanlar arasında şiddet ve çatışma ortamını önleyerek dünyamızın daha güvenli, huzurlu ve yaşanılır olmasına katkı sağlamak.
5-Farklılıklarımızın farkını vararak önyargılarımızı ortadan kaldırmak
6-Ortak güzellikleri gerçekleştirmeyi amaçlamak.
www.arge40.com

Ziyaretçi Sayısı: 000552066
Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü STRATEJİ
Telefon: 0-386 213 51 50 Dahili:1307    Eposta: strateji40@hotmail.com