AB’den 2011’de 9 yeni hibe programı

24.03.2011

Avrupa Birliği bu yıl içerisinde Türkiye’de yaklaşık 38  milyon euro bütçeli 9 hibe programı açacak. Bu programlar arasında sivil toplum diyaloğu, mesleki eğitimin geliştirilmesi, Karadeniz havzası işbirliği, engellilerin topluma kazandırılması başlıklı hibe programları da bulunuyor.

 

IPA Önceliği

Proje

İlgili Kurum

Uygulama Alanı

Hibe Programı Bütçesi

Tahmini Duyuru Zamanı

IPA-1: Kurumsal Yapılanma (2009)

Demokrasi, İnsan Hakları ve Vatandaşlık Eğitimi Hibe Programı

Milli Eğitim Bakanlığı

Türkiye Geneli

2.400.000 €

2011 Yılı 1. yarısı

IPA-1: Kurumsal Yapılanma (2009)

Kadına Karşı Şiddetin Engellenmesi Hibe Programı

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

Türkiye Geneli

3.300.000 €

2011 Yılı 1. yarısı

IPA-1: Kurumsal Yapılanma (2009)

Engellilerin Topluma Kazandırılması Hibe Programı

Özürlüler İdaresi

Türkiye Geneli

1.800.000 €

2011 Yılı 1. yarısı

IPA-1: Kurumsal Yapılanma (2009)

Türkiye-AB Odalar Forumu

TOBB

Türkiye Geneli

2.800.000 €

2011 Yılı 1. yarısı

IPA-1: Kurumsal Yapılanma (2010)

Türkiye ile AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu-III: Siyasi Kriterler Hibe Programı

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

Türkiye Geneli

6.000.000

2011 Yılı 2. yarısı

IPA-1: Kurumsal Yapılanma (2010)

Türkiye ile AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu-III: Medya Hibe Programı

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

Türkiye Geneli

3.000.000

2011 Yılı 2. yarısı

IPA-1: Kurumsal Yapılanma (2010)

Türkiye ile AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu-III: Mikro Hibe Programı

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

Türkiye Geneli

300.000

2011 Yılı 2. yarısı

IPA-II: Sınırötesi İşbirliği Programı

Karadeniz Havzası Sınırötesi İşbirliği Programı

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Rusya, Ukrayna Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan ve Moldova

6.158.048 €

2011 Yılı 1. yarısı

IPA-IV: İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi (2009)

Mesleki Eğitimin Kalitesinin Artırılması Hibe Programı

Milli Eğitim Bakanlığı

Öncelikli 12 Düzey-II Bölgesi

12.000.000 €

2011 Yılı 1. yarısı

Ziyaretçi Sayısı: 000552018
Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü STRATEJİ
Telefon: 0-386 213 51 50 Dahili:1307    Eposta: strateji40@hotmail.com