Gençlik alanında faaliyet gösteren kuruluşlara destek

24.03.2011
 • Gençlik Alanında Avrupa Birliği Düzeyinde Faaliyet Gösteren Kuruluşlara Destek teklif çağrısı: Gençlik sektöründe faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, gençlik örgütleri gençlik kuruluşları olarak teklif çağrısına başvurabilir. Başvurular için en son tarih 15 Ekim 2011’dir.

 • Avrupa Eğitim Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı Gençlik Programı (Youth in Action) Eylem 4.1: Gençlik Alanında Avrupa Birliği Düzeyinde Faaliyet Gösteren Kuruluşlara Destek Teklif Çağrısı

  Avrupa Eğitim Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı tarafından Gençlik Programı (Youth in Action)  Eylem 4.1: Gençlik Alanında Avrupa Birliği Düzeyinde Faaliyet Gösteren Kuruluşlara Destek teklif çağrısı (EACEA/19/10) 10 Mart 2011 tarihinde duyurulmuştur.

  Teklif çağrısı, Genç katılımın sağlanması, kültürel çeşitlilik, Avrupa vatandaşlığı,  dezavantajlı gençlerin topluma entegrasyonu genel hedeflerine yönelik olarak yürütülen Gençlik Programının önceliklerine paralel olarak Avrupa düzeyinde Gençlik alanında faaliyet gösteren kuruluşların faaliyetlerine destek vermeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda,  gençlik sektöründe faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, gençlik örgütleri gençlik kuruluşları olarak teklif çağrısına başvurabilir. Programın öncelik alanları şunlardır:

  -   Avrupa düzeyinde gençlerin görüş ve çıkarlarının temsil edilmesi

  -   Gençlik değişimi ve gönüllülük hizmetleri

  -    Gençlere yönelik eğitim verilmesi ve gençlere yönelik aktivitelerin düzenlenmesi

  -    Kültürler arası bilgi ve anlayışın teşvik edilmesi

  -    Birlik ya da gençlik politikaları üzerinde görüş alış verişinin artırılması

  -    AB faaliyetleriyle ilgili bilgilendirme çalışmaları

  -    Genç girişimciliğini ve katılımcılığını teşvik etmeye yönelik çalışmalar

  Kuruluşların yapacağı başvurular, gençlerin vatandaş olarak kamu hayatına, topluma ve gençlik alanında belirlenmiş olan Avrupa işbirliği hareketlerinin uygulanması ve geliştirilmesine katılımlarının deteklenmesi amacını taşımalıdır.

  Bu teklif çağrısı kapsamında projeler için ayrılan toplam bütçe 3.580.000 Avro’dur. Projelerin toplam bütçesinin % 80’i karşılanacak olup, verilen finansman desteği yıllık işletme anlaşmaları için 35.000 Avro, çerçeve ortaklık anlaşmaları için ise 50.000 Avro’yu geçemeyecektir. Başvurular için en son tarih 15 Ekim 2011’dir.

  Teklif çağrısına ilişkin detaylı bilgi ve başvuru belgeleri aşağıdaki adresten temin edilebilmektedir.

  http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2011/call_action_4_1_en.php

Ziyaretçi Sayısı: 000552061
Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü STRATEJİ
Telefon: 0-386 213 51 50 Dahili:1307    Eposta: strateji40@hotmail.com