İLLERİMİZE HİBE

24.03.2011
  • llerimizin sahip olduğu ve onlara dünya çapında rekabet gücü sağlayabilecek değer ve birikimleri, Ar-Ge ve/veya yenilik ekseninde ekonomik ve sosyal faydaya dönüştürmek amacıyla, İl Yenilik Platformları Projelerinin, TÜBİTAK 1301 kodlu İŞBAP programı kapsamında desteklenmesi planlanıyor.

  • Bu destek kapsamında tarafların (kamu, üniversite, sanayi ve sivil toplum) bir araya gelerek öncelikle İl Yenilik Stratejisi ve Eylem Planını oluşturmaları ve bu planı aktif katılım ve eşgüdümle hayata geçirmeleri hedefleniyor.

  • Bu çerçevede her ilimiz, bir proje başvurusunda bulunabilecek ve 2011 yılı birinci proje çağrısı için en fazla 3 ilimize destek verilecek. Destek kararı verilen projelere gerektiğinde, TÜBİTAK tarafından kolaylaştırıcı hizmetler verilebilecek.

  • 2011 yılı birinci proje çağrısına başvurmak isteyen illerimizin, en geç 31 Mayıs 2011 tarihine kadar başvurularını göndermeleri gerekiyor.

  • NED (National Endowment for Democracy) insan hakları, bağımsız medya, hukukun üstünlüğü ve demokratik hedeflere ilerlemek için çalışan sivil toplum örgütlerine hibe veriyor. Hibe Programlarına başvuru için son tarih 8 Nisan 2011

  • llerimizin sahip olduğu ve onlara dünya çapında rekabet gücü sağlayabilecek değer ve birikimleri, Ar-Ge ve/veya yenilik ekseninde ekonomik ve sosyal faydaya dönüştürmek amacıyla, İl Yenilik Platformları Projelerinin, TÜBİTAK 1301 kodlu İŞBAP programı kapsamında desteklenmesi planlanıyor.

  • Bu destek kapsamında tarafların (kamu, üniversite, sanayi ve sivil toplum) bir araya gelerek öncelikle İl Yenilik Stratejisi ve Eylem Planını oluşturmaları ve bu planı aktif katılım ve eşgüdümle hayata geçirmeleri hedefleniyor.

  • Bu çerçevede her ilimiz, bir proje başvurusunda bulunabilecek ve 2011 yılı birinci proje çağrısı için en fazla 3 ilimize destek verilecek. Destek kararı verilen projelere gerektiğinde, TÜBİTAK tarafından kolaylaştırıcı hizmetler verilebilecek.

  • 2011 yılı birinci proje çağrısına başvurmak isteyen illerimizin, en geç 31 Mayıs 2011 tarihine kadar başvurularını göndermeleri gerekiyor.

  • NED (National Endowment for Democracy) insan hakları, bağımsız medya, hukukun üstünlüğü ve demokratik hedeflere ilerlemek için çalışan sivil toplum örgütlerine hibe veriyor. Hibe Programlarına başvuru için son tarih 8 Nisan 2011

Ziyaretçi Sayısı: 000552515
Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü STRATEJİ
Telefon: 0-386 213 51 50 Dahili:1307    Eposta: strateji40@hotmail.com