DÜNYA BANKASINDAN HİBE

24.03.2011
  • Dünya Bankası, Türkiye için 2011 yılı Sivil Toplum Fonu Programı için başvuruları kabul etmeye başladı. Sivil Toplum Kuruluşları’na proje başına 5,000 Amerikan Dolarına varan miktarlarda hibe verilecek.Hibeler STK’ların yürüttüğü küçük ölçekli, gençliğe yönelik tasarlanan projelere verilecektir. Bu yılın teması: “Gençliğin Güçlendirilmesi için Vatandaş Katılımı” olarak belirlenmiştir.

  • Dünya Bankası Türkiye Ülke Ofisi, merkezi Washington DC’de bulunan Kalkınma Hibesi Girişimi bünyesinden sağlanan kaynaklarla son on yıldır (daha evvel Küçük Hibeler Programı olarak bilinen) Sivil Toplum Fonu Programı’nı uygulamaktadır.

  • Program 2011’de de Türkiye’de 11. kez uygulanacak ve sosyal konularda aktif olan ve Gençlik konusunda proje sunabilecek kapasitedeki Sivil Toplum Kuruluşları’na proje başına 5,000 Amerikan Dolarına varan miktarlarda hibe verilecektir. Toplam 9 projeye hibe verilecektir.

  • Hibeler STK’ların yürüttüğü küçük ölçekli, gençliğe yönelik tasarlanan projelere verilecektir. Bu yılın teması: “Gençliğin Güçlendirilmesi için Vatandaş Katılımı” olarak belirlenmiştir. Amaç, gençliğin ve gençliğe yönelik çalışan grupların, kalkınma konusunu sahiplenmelerini sağlamak, bu amaçla projeleri vasıtasıyla kamu sektörü ile iletişime geçerek katılım ve sosyal sorumluluk mekanizmalarını güçlendirmeleridir.

Ziyaretçi Sayısı: 000552521
Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü STRATEJİ
Telefon: 0-386 213 51 50 Dahili:1307    Eposta: strateji40@hotmail.com