KIRŞEHİR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBESİ ARGE BİRİMİ 1.DÖNEM DENEME SINAVI DEĞERLENDİRME RAPORU

09.03.2011

KIRŞEHİR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBESİ ARGE BİRİMİ

1.DÖNEM DENEME SINAVI DEĞERLENDİRME RAPORU

 • Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şubesi ARGE Birimi 2010 değerlendirme raporunda yayınlanan tespit ve teklifler ile Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 stratejik planında belirlenen çalışmalardan olan deneme sınavı yapılmış ve sonuçları yayınlanmıştır.
  SBS ye girecek olan ilköğretim okullarımızın 7 ve 8 sınıflarına ait deneme sınavı sonuçları sitemizde yer almaktadır. Gerek puan gerekse derslere ait doğru, yanlış ve net sayılarının bulunduğu listede öğrencilerin il başarı sırası da yer almaktadır. Tüm okullarımıza ait sıralamanın bulunması okullarımızın karşılaştırma yapma fırsatı sunacaktır. Kurumsal olarak bazı derslerde başarılı olan okullarımız diğer okullar için birer örnek olma potansiyeline sahip olacaktır.
  Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şubesi ARGE Birimi okullarımıza her türlü desteği vermek üzere çalışmalarını sürdürmektedir. Yapılan tüm çalışmalar www.arge40.com adresinden yayınlanmaktadır.
  Bu sınav sonuçları ARGE birimince incelendiğinde aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 • Okullarımızın Matematik dersi başarıları, SBS değerlendirme raporunda yer alan sonuçlara göre gözle görülür bir şekilde düşüktür. Bu durumun sebeplerinden biri de matematik konusunda yeterli pratik yapılmaması ve az soru çözülmesi olduğu düşünülmektedir. Bu durumun engellenebilmesi için mutlaka bol miktarda soru çözülmesi gerekmektedir. Özellikle merkezden uzaklaştıkça bu durum daha da belirginleşmektedir. Merkezin dışında kalan okullarımız merkezdeki okul ve dershaneler ile işbirliğine girerek derslere ait konu testleri ve yardımcı kaynaklar bulmalıdır. Bu testler öğrencilere çözdürmelidir. Okul bünyesinde sıklıkla yapılacak deneme sınavları başarıyı artıracaktır.
  2010 yılında yapılan matematik dersi eğitimde iyi örnekler raporunun incelenmesi faydalı olacaktır kanaatindeyiz. Bu raporda matematik dersinde nasıl mesafe alınabileceği maddeler halinde hazırlanmıştır. İlgili rapor www.arge40.com  sitesinden temin edilebilir.

 • Diğer bir sorun da fen ve teknoloji dersinde görülmektedir. Buradaki sorunda matematik dersiyle benzerdir. Az soru çözülmesine bağlı yapılan hatalardan önemli kayıplar yaşamaktadır. Yapılan teknik incelemede öğrencilerin ilk çeldirici şıkta takıldıkları görülmektedir. Bu durumun en temel sebebi az soru çözülmesidir. Bu konuda da 1. Madde de ki hususlardan yararlanılmalıdır. Aynı zamanda internet üzerinden VİTAMİN ders sistemlerinin kullanılmasının fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Özellikle biyoloji konularında görsel ve animasyon materyal kullanılmalıdır. Bunun yanı sıra kuvvet ve hareket konusunda müfredatın ağır olduğu dile getirilmektedir. Bu konuda da görsel materyal kullanımı fayda sağlayacaktır.
  Deneme sınavına sınıf başına 3000 civarında öğrenci girdiği düşünüldüğünde il sırası 2000 den daha geri olan öğrencilerde yanlış sayısının doğru sayısından fazla olduğu daha net olarak görülebilmektedir. Birçok derste netler eksiye inmektedir. Bu durumun bir diğer sebebi de test tekniğinde yapılan hatalar yada test tekniğinin hiç bilinmemesidir. Hala adını-soyadını kodlayamayan öğrencilerin sayısı %7 civarındadır. Bu sınavda Yaklaşık 700 öğrencide soru kitapçığının türünü kodlamamıştır. Bu konuda www.arge40.com  sitesinde ‘Sınav Teknikleri’yle ilgili bir çalışma sunulmuştur. Üzerinde çalışarak okullarımıza uyarlanması halinde faydalı olacağı düşünülmektedir.

 • Önümüzdeki yıllarda genel liselerin Anadolu Liselerine dönüştürüleceği düşünüldüğünde ve mesleki eğitimin önem kazandığı günümüzde öğrencinin hedefi sadece okulu bitirmek değil SBS den alabileceği en yüksek puanı almak olmalıdır. Fen lisesi ya da Anadolu liselerini kazanma potansiyeli olmayan öğrencinin çalışmaktan vazgeçmesi önlenmelidir. Bu gün için sorun gözükmese de birkaç yıl içerisinde Kırşehir Merkezde mesleki liselere puanı yetmeyen öğrenci okumak için ilçelere gitmek zorunda kalabileceklerdir. Bu konuda okul rehberlik servisine görev düşmektedir.

 • Sınavda % 3 civarında öğrencimiz soruları tamamen rastgele işaretlemiştir. Bu durumun sebebi gerek zümre öğretmenler gerek şube öğretmenler gerekse rehberlik servisince incelenmelidir. Okullarımızın sıralamasında birini diğerinden önde yapan birkaç net ve üç beş puan olduğu, öğrencilerin arasında ise % olarak ( 1 netten az) net farkı olduğu düşünüldüğünde bu çalışma sonucu önemli ölçüde etkileyecektir.

 • Okullarımızın 2010 Değerlendirme Raporunu tüm taraflarla birlikte değerlendirerek gerekli tedbirleri almaları, bu çalışmayı bir eylem planı haline dönüştürmeleri başarılarını doğrudan etkileyecektir. Ayrıca raporun ‘tespit ve teklifler’ bölümü yapılacak çalışmalara rehberlik edebilecek yapıda olup özenle değerlendirilmesi kurumlarımız için faydalı olacaktır.

 • Kurumunuzca yapılan çalışmaların yukarıda belirtilen hususlar öncelenerek yapılması ve yapılan faaliyetlerin tamamının belgelendirilmiş olması hususunda gereğini rica ederim.

Mesut AYRIKSA
Milli Eğitim Müdürü

7 VE 8.SINIFLARIN DENEME SINAV SONUÇLARINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER MATEMATİK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TEST TEKNİĞİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Ziyaretçi Sayısı: 000552147
Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü STRATEJİ
Telefon: 0-386 213 51 50 Dahili:1307    Eposta: strateji40@hotmail.com