2011 Şubat dönemi Ulusal Ajansa proje başvurusu yapan okullarımızın formu ivedilikle doldurmasını arz ederiz.

01.03.2011
Ziyaretçi Sayısı: 000552011
Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü STRATEJİ
Telefon: 0-386 213 51 50 Dahili:1307    Eposta: strateji40@hotmail.com