STRATEJİK PLANLARIN BİRİMİMİZDEN TESLİM ALINMASI

24.01.2011

1.Stratejik Planların onay süreci tamamlanmıştır. Müdürlüğümüzde bulunan onaylı stratejik planların Ar-Ge Biriminden imza karşılığı teslim alınması gerekmektedir.

2.İl Merkezi ve İlçelerdeki okul ve kurumlara ait Stratejik planların elektronik ortamda Ar-Ge Birimine teslim edilmesi gerekmektedir. Bu hususta aşağıdaki işlem yapılmalıdır.

a) Stratejik plan okul adı ile "rar" veya "zip" dosya formatına çevrilerek CD ortamında Ar-Ge birimine verilecektir. (Stratejik planları alma esnasında)

b)Bu dosya strateji40@hotmail.com e-posta adresine konu kısmında okul adı yazılacak şekilde 01.02.2011 tarihine kadar gönderilecektir. E-posta ile dosya gönderimini gerçekleştiremeyen okul ve kurumlarımız CD ortamında stratejik planlarını getireceklerdir.

Şevket KARADENİZ

Müdür Yardımcısı

Ziyaretçi Sayısı: 000552563
Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü STRATEJİ
Telefon: 0-386 213 51 50 Dahili:1307    Eposta: strateji40@hotmail.com