ISLAMOPHOBIA PROJESİ KAPSAMINDA İSRAİL, AZEBEYCAN VE ÇEK CUMHURİYETİNDEN 18 KİŞİ 10 -17.01.2011 TARİHLERİ ARASINDA İLİMİZDE OLACAKLARDIR.

01.01.2011

Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Avrupa Birliği Eğitim Programları ve Gençlik Merkezi (Ulusal Ajans) tarafından kabul edilen EYLEM 3.1 – GENÇLİK DEĞİŞİMİ ‘Overcoming Islamophobia – Promoting Interreligious Dialogue’ TR–31–125–2010-R3 referanslı projesi Kırşehir’de 10.01/2011–17.01.2011 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Projeye İsrail, Çek Cumhuriyeti, Azerbaycan, Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü, Kırşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden toplam 24 kişi katılacaktır.

Projemizin amacı Müslüman,Yahudi, Hristiyan kökenli gençler arasında bilgi paylaşımı, ulusal, uluslararası ve yerel bağlamda işbirliğini teşvik etmek ve İslamofobi sorunlarının üstesinden gelinebilmesi için çalışma grupları oluşturulmasıdır.

Farklı din ve kültürlerden bir araya gelen gençlerin pratik anlamda birbirleriyle görüş alışverişi yapmalarının yanı sıra kendilerine ait olan uygulamaları ve fikirleri de diğer paydaşlara sunmaları istenecektir. Bu bağlamda günlük yaşamdaki uygulamalardan özel süreçlerdeki dini ve kültürel olgulara kadar her şeyin tartışma ortamlarına dahil edilmesi sağlanacaktır. En önemli öğrenme şeklinin bir başkasının yanlışı veya doğrusunu algılayarak olacağı tezinden hareketle etkileşim oranı en üst seviyede tutulacaktır.

Ana tema İslam'a kaşı olan ön yargının yıkılması olmakla birlikte aslında dinler arası bu tür algılamaların yaygın olduğu bilinmektedir. Projemizin sonunda her 3 dine ait ön yargıların gençler arasında kaldırılması birbirlerini daha iyi tanımaları, bu ön yargılardan en az şekilde etkilenmeleri için etraflarındaki insanlara yardımcı olmaları beklenmektedir. Paylaşıldıkça artan bilgilerin öğrenme ortamlarında sürekli kullanılabilir olması için gençlere proje sonrasında da rehberlik edilecektir.
HEDEFLERİMİZ
1- Dinsel inanç ve farklılıkları çatışma konusu yapmak yerine; diyalog zemininde buluşturmak.İslama yönelik önyargıların yıkılması
2-İnsanlığın ortak sorunları olan; açlık, terör, madde bağımlılığı, işsizlik, ekolojik kirlilik vb.konuların çözümünü yardımcı olmak.
3-Farklı din ve kültürlere mensup insanlar arasında hoşgörü oluşturarak; tarafların birbirini tanıyıp anlamasını sağlamak.
4-İnsanlar arasında şiddet ve çatışma ortamını önleyerek dünyamızın daha güvenli, huzurlu ve yaşanılır olmasına katkı sağlamak.
5-Farklılıklarımızın farkını vararak birbirimizi sevmek ve iyilikte yarışmak.
6-Ortak güzellikleri gerçekleştirmeyi amaçlamak.

gifres
Ziyaretçi Sayısı: 000551711
Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü STRATEJİ
Telefon: 0-386 213 51 50 Dahili:1307    Eposta: strateji40@hotmail.com