STRATEJİK PLANLARIN ONAY SÜRECİ VE YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

14.12.2010
İLGİ YAZIYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

T.C.
KIRŞEHİR VALİLİĞİ
Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı     : B.08.4.MEM.4.40.00.02-
Konu   :  Stratejik Planlarının Onay Süreci

 

Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile Okul ve Kurumların Stratejik Plan Onay Süreci ve Diğer Hususlar ile ilgili 3.12.2010 tarihli mailleri yazımız ekine gönderilmiştir.

İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile Okul ve kurumlara ait stratejik planlar 01.01.2011 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Bu nedenle ilçe/ okul ve kurumlarımızın aşağıda verilen süreçlere  ve uygulama takvimine uymalarını önemle rica ederim.


Mesut AYRIKSA
Vali a.
Milli Eğitim Müdürü

EK:1

STRATEJİK PLANLARIN ONAY SÜREÇLERİ

 1. İlçede Bulunan  Okul ve kurumları;
 2. Planın Hazırlanması
 3. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Biriminin parafı
 4. Okul veya Kurum Müdürünün İmzası
 5. İlçe Milli Eğitim Müdürünün  onayı

 

 1. İl Merkezinde Bulunan Okul ve Kurumları;
 2. Planın Hazırlanması
 3. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Biriminin parafı
 4. Okul veya Kurum Müdürünün İmzası
 5. İl Milli Eğitim Müdürünün Onayı.
 1. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri;
 2. Planın Hazırlanması
 3. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Biriminin Parafı
 4. İlçe Milli Eğitim Müdürünün İmzası
 5. İlçe Kaymakamlığının Uygun görüşü
 6. İl Milli Eğitim Müdürünün Onayı.

 

("Stratejik Plan Hazırlama Ekibi" üyeleri stratejik planları imzalayacaktır.)

UYGULAMA TAKVİMİ

 1. 14-21 Aralık 2010: Stratejik Planların İl Ar-Ge Birimi tarafından kontrol edilerek paraflanması
 2. 22-24 Aralık 2010: Stratejik Planların İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylanması
 3. 25-31 Aralık 2010: Stratejik planların bir nüshasının Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimine gönderilmesi,
 4. 01 Ocak 2011 : Stratejik Planların yürürlüğe girmesi

 

14/12/2010      Şef.AKGÜL
14/12/2010      Md.Yrd.Ş.KARADENİZ

Ziyaretçi Sayısı: 000551678
Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü STRATEJİ
Telefon: 0-386 213 51 50 Dahili:1307    Eposta: strateji40@hotmail.com