GENÇLİK PROGRAMI “EYLEM 1.2 GENÇLİK GİRİŞİMLERİ” EĞİTİM PROGRAMI Eylem 1.2 Gençlik Girişimleri Eğitim Programı 06-10 Aralık 2010 -ANTALYA

28.10.2010

Avrupa Birliği'nin bir girişimi olan Gençlik Programı çerçevesinde AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Gençlik Programı Genel Koordinatörlüğü  tarafından potansiyel yararalanıcıları yeni programla birlikte yenilenen Eylem 1.2 projeleri  konusunda bilgilendirmek  ve proje kalitesinin yükseltilmesini sağlamak amacıyla,  06-10 Aralık 2010 tarihleri arasında Antalya’da ulusal düzeyde 5  günlük bir “Eylem 1.2 Eğitim Programı” düzenlenecektir.  

Eğitim, özellikle Eylem 1.2 Gençlik Girişimleri kapsamında; yerelin gerçek ihtiyaçları doğrultusunda projelerdeki içerik kalitesinin yükseltilmesini ve bu doğrultudaki ulusal ve ulus—ötesi proje sayısının arttırılması hedeflemektedir. Bu amaçla özellikle yaygın eğitim teknikleri kullanılmasıyla katılımcıların uygulayarak öğrenecekleri ve Eylem 1.2 konusunda kendilerini geliştirebilecekleri bir program tasarlanmıştır.  

Hedefler:  

  • AB Gençlik Programı ve Eylem 1.2’nin detaylı olarak tanıtılması
  • Eylem 1.2 Ulusal ve Ulusötesi proje yazımının desteklenmesi
  • Yerele katkının sağlanması ve buna yönelik gençlerin girişimciliklerinin geliştirilmesi
  • İdeal proje döngüsü oluşturulması ve örneklendirilmesi
  • İyi bir proje fikrinin başvuru formuna aktarılabilmesi için gerekli becerilerin sağlanması  
  • Ulusal / ulusötesi projelerde takım çalışması ve ortaklarla çalışma becerilerinin geliştirilmesi

Katılımcı profili ve adayların seçimi:

Eğitime AB Gençlik Programı Eylem 1.2 kapsamında proje başvurusu yapmayı düşünen       gençlik çalışanları ve tüm vakıf, dernek ve kamu kurum/kuruluş temsilcileri katılabilir. Seçimde esas olarak adaylar tarafından doldurulacak başvuru formu alınacaktır. Bu nedenle başvuru formunun tamamının doldurulması önemlidir. Eğitim katılımcılarının seçimi sırasında coğrafi dağılım, cinsiyet dengesi ve daha önce Eylem 1.2 projesinde yer alan ve almayanların durumu göz önünde bulundurulacaktır. Eğitime toplam   31 kişi alınacak ve her bir kuruluş/gruptan en fazla bir temsilci kabul edilecektir.  

  BAŞVURU SÜRECİNE İLİŞKİN BİLGİ

LÜTFEN BİZE UĞRAYIN 

ÖNEMLİ: Başvuru ekranındaki soruları doldurduktan sonra “Kaydet” butonuna basarsanız, başvurunuza tekrar dönüp güncelleme yapabilirsiniz. Ancak “Kaydet ve Gönder” butonuna basarsanız başvurunuza tekrar ulaşmanız ve güncelleme yapabilmeniz mümkün olmamaktadır. Başvurunuzu en geç 26 Kasım 2010 saat: 15:00’e kadar yapmanız gerektiğinizi unutmayınız. Son başvuru tarihi ve saatinden sonra gönderilen hiç bir başvuru dikkate alınmayacaktır.

Seçildiği halde eğitime katılamayacak ya da 02 Aralık 2010 tarihine kadar katılımını onaylamayan adayların yerine yedek listeden katılımcılar dahil edilecektir. Yerini iptal eden katılımcının yerini kendi kuruluşundan başka biriyle değiştirmesi mümkün değildir.  

Konaklama ve Ulaşım:

Eğitimin düzenleneceği otel daha sonra seçilen adaylara bildirilecektir. Tüm katılımcıların otelde konaklaması zorunludur. Eğitim süresince katılımcıların iki kişilik odalarda konaklama ve yemek masraflarının tamamı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Gençlik Programı Genel Koordinatörlüğü  tarafından karşılanacaktır. Eğitimin düzenleneceği şehre ulaşım masrafları da (Eğitimin başlangıç ve bitiş tarihleri göz önünde bulundurulma şartıyla) yine Başkanlığımız tarafından karşılanacak olup gerekli bilet ibrası karşılığında eğitimin sonunda ödemeler yapılacaktır. Eğitimin tüm oturumlarına katılım zorunludur.

İletişim : ALİ ERDEM

E-mail:   alierdem1907@yahoo.com

Tel: 0 386 2135150-139

Ziyaretçi Sayısı: 000552549
Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü STRATEJİ
Telefon: 0-386 213 51 50 Dahili:1307    Eposta: strateji40@hotmail.com