Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi Verildi.

01.11.2017

Bakanlığımız Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 24.08.2017 tarih ve 12795413 sayılı yazıları ile ilimizde Ahiler Ajansı ve Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde 32 öğretmenimize 30-31 Ekim  2017  tarihinde saat 8.30'da Kırşehir Öğretmenevinde Ulusal ve Uluslararası Proje Hazırlama  ‘Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi’ verildi.

Proje Eğitim Toplantısına Bakanlığımız Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı ilimiz ve ilçemizdeki liselerimizi temsilen 2 öğretmen katıldı.

Eğitimde; Bir projenin tanımı, Proje döngüsünün tanımı, Mevcut durum, paydaş, sorun, hedef ve strateji analizleri, Mantıksal çerçeve yaklaşımı, Faaliyet planı ve bütçe hazırlanması,Uygulamalı Proje Yazma Eğitimi (Örnek olay üzerinden),Herhangi bir proje başvurusunda ne gibi aşamalar olduğu hakkında bilgiler, Herhangi bir proje başvurusundaki aşamalardaki dikkat edilmesi gereken noktalar,

Okul Eğitimi  Ana Eylem 1: Hareketlilik Projesi, ANA EYLEM 2: YENİLİK VE İYİ UYGULAMA DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ,STRATEJİK ORTAKLIKLAR Okul Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklıklar konuları ele alınıyor.
Ziyaretçi Sayısı: 000552526
Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü STRATEJİ
Telefon: 0-386 213 51 50 Dahili:1307    Eposta: strateji40@hotmail.com