2018 ERASMUS+ PROJELERİ SON BAŞVURU TARİHLERİ VE ÖNEMLİ LİNKLER

31.10.2017

2018 ERASMUS+ PROJELERİ SON BAŞVURU TARİHLERİ

KA1-Key Action 1 (Staff mobility) Ana Eylem 1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği altında yer alan Okul Eğitimi Personelinin Öğrenme Hareketliliği

Okul Eğitimi Personelinin Öğrenme Hareketliliği

01 Şubat 2018

Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personelinin Hareketliliği

01 Şubat 2018

Yetişkin Eğitimi Personeli için Hareketlilik Projesi

01 Şubat 2018

KA2-Key Action 2 (Strategic partnerships) Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi için İşbirliği
altında yer alan Stratejik Ortaklıklar

Eğitim, Eğitmenlik programlarındaki stratejik Ortaklıklar (Okul-Mesleki ve yetişkin eğitimi)

21 Mart 2018

Bilgi Ortaklıkları ve Sektörel Beceri Ortaklıkları

28 Şubat 2018

Gençlik Alanında Bireylerin Hareketliliği 1 (KA1-KA2) Gençlik Alanında Bireylerin Hareketliliği 2(KA1-KA2) Gençlik Alanında Bireylerin Hareketliliği 3(KA1-KA2) Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme

12 Şubat 2018 26 Nisan 2018 04 Ekim 2018 08 Mart 2018

KA3-Key Action 3(Support for policy reform) POLİTİKA DESTEKLEME

Gençlik alanında karar alıcılar ile gençler arasında toplantılar (Sivil Toplum İşbirliği)

01 Şubat 2018 26 Nisan 2018 04 Ekim 2018

Jean Monnet Programı

Kürsüler, Modüller, Mükemmeliyet Merkezleri, Dernek ve Kuruluşlara destek, Yükseköğretim Kurumları arasındaki Networkler, projeler

22 Şubat 2018

Spor Faaliyetleri

Spor alanında İşbirliği Ortaklıkları Spor alanında Küçük İşbirliği Ortaklıkları Kar Amacı Gütmeyen Spor Etkinlikleri

05 Nisan 2018

 

PROGRAM İLE İLGİLİ ÖNEMLİ LİNKLER:

 1. Ulusal Ajans: http://www.ua.gov.tr/
 2. Ulusal Ajans : http://www.ua.gov.tr/programlar/teklif-çağrılan
 3. Eğitim, İşitsel ve Görsel Kültür Yürütme Ajansı : http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus en
 4. ECAS üyelik PIC kodu için: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
 5. PIC kodunuzun olup olmadığını öğrenmek için: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register sec.html
 6. Turna Hesabı : http://www.ua.gov.tr/turna/giriş
 7. ECVET: http://www.ecvet-team.eu/en
 8. SALTO : https://www.salto-youth.net/
 9. Adam (Search for projects): http://www.adam-europe.eu/adam/homepageView.htm#.VD5VtGd sb0
 10. (Avrupa Eğitim Bilgi Ağı) Eurydice: http://sgb.meb.gov.tr/eurydice/
 11. EST (European Shared Treasure) daha önce kabul edilen projeler ve proje sonuçları ile ilgili bilgi ağı: http://www.europeansharedtreasure.eu/
 12. Mesafe ölçer (Distance Calculator): http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance en.htm
 13. Erasmus+ Proje Sonuçları Platformu : http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/proiects/

 

 

Ziyaretçi Sayısı: 000552055
Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü STRATEJİ
Telefon: 0-386 213 51 50 Dahili:1307    Eposta: strateji40@hotmail.com