Yerel STK’lar Hibe Programı

07.07.2017

“Yerel STK’lar Hibe Programı” ve “Kamu ve STK’lar Arasındaki İşbirliğinin Güçlendirilmesi İçin Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı” kapsamında düzenlenecek olan bilgilendirme günleri ile ilgili duyuru yayımlanmıştır.
“Yerel STK’lar Hibe Programı (TR2014/DG/04/A1-04 - EuropeAid/139044/ID/ACT/TR)” ve “Kamu ve STK’lar Arasındaki İşbirliğinin Güçlendirilmesi İçin Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı (TR2014/DG/04/A1-03 - EuropeAid/139071/ID/ACT/TR)” kapsamında düzenlenecek olan bilgilendirme günleri ile ilgili duyuru yayımlanmıştır.

Yerel STK’lar Hibe Programı:

Kamu ve STK’lar Arasındaki İşbirliğinin Güçlendirilmesi İçin Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı:

Ulusal Seminer:

Ziyaretçi Sayısı: 000552553
Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü STRATEJİ
Telefon: 0-386 213 51 50 Dahili:1307    Eposta: strateji40@hotmail.com