ERASMUS+ ve AVRUPA FIRSATLARI

23.11.2015

ERASMUS + Programından 2015 yılında 58 milyon avro tutarında hibe kaynak kullanan okullarımızın 2016 yılında performansını 2-3 kat artırmayı, KAİ projelerinde sağlanan başarıyı KAİ ve KA3 projelerinde de gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. KAİ, KA2 ve KA3 projelerinin proje başvuru tarihleri linkte yayınlanmıştır (http://eurodesk.ua.gov.tr/avrupa-firsatlari-duyurular/0644.aspx)

Müdürlüklerimiz ve okullarımız şartlarına ve beklentilerine en uygun programı kolaylıkla belirleyebilir; http://www.ua.gov.tr/programlar/hangi-program-bana-uygun

Proje hazırlama sürecinde eğitim ihtiyacı olan okullarımız/öğretmenlerimiz ULUSAL AJANS'ın

 https://eurodesk.ua.gov.tr/TouchPointApi/List linkinden telefon vs. bilgilerine ulaşabilecekleri 65 ildeki 130 tane EURODESK Temas Noktası uzmanlarına ulaşarak ERASMUS+ ve AVRUPA FIRSATLARI ile ilgili sorularına yüz yüze, telefon ve internet aracılığıyla cevap alabilir. EURODESK Temas Noktaları ihtiyaca göre kendileri de proje hazırlama eğitimleri verebildikleri gibi herhangi bir konuda yararlanıcılara eğitim vermek üzere bir grup organize edebilirler.

Müdür ve öğretmenlerimiz EURODESKE SORUN bölümüne sorularını yazdıklarında temas (http://eurodesk.ua.gov.tr/eurodeske-sorun.aspx) noktalarından ve gerekirse EURODESK uzmanlarından sorularına cevap alabilir veya (eurodesktr@eurodesk.eu) e-posta adresine mesaj gönderebilir.

Proje başvuruları yaptıktan ve sistemden proje numarası aldıktan sonra projelerle ULUSAL AJANS'ta ilgili koordinatörlükteki uzmanlar ilgilenmektedir.

AVRUPA FIRSATLARI proje imkanları ve hibe programları şu linkten takip edilmelidir: http://eurodesk.ua.gov.tr/avrupa-firsatlari-duyurular.aspx

Bilgilerinize sunar, Okul Müdürlüklerimize duyurulması, web sitenizde duyuru yayınlanması , okullarımızın proje hazırlamaları ve sunmaya teşvik edilmesi, proje hazırlama ve yönetimi eğitimleri düzenlenmesi hususlarında gereğini rica ederim.

Ziyaretçi Sayısı: 000552489
Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü STRATEJİ
Telefon: 0-386 213 51 50 Dahili:1307    Eposta: strateji40@hotmail.com