ERASMUS+ Programına etkin katılım sağlanması

16.11.2015

Bakanlığımızın stratejik hedefi; Türkiye'nin katılımına açık olan AVRUPA BİRLİĞİ ERASMUS+ Programından azami düzeyde ve nitelikli projeler sunarak Program bütçesinden çok daha fazla kaynak kullanarak yararlanmaktır. Zira Türkiye bu programa katılabilmek için ERASMUS+ bütçesine Avrupa Birliği Bakanlığı bütçesinden 933 milyon Avro ödeme yapmıştır. ERASMUS+ bütçesinin tamamının 14, 7 milyar Avro olduğunu dikkate aldımızda ve bu bütçenin ortalama %35'nin mesleki eğitim, gençlik, hayat boyu öğrenme projeleri için ayrıldığını dikkate aldığımızda halihazırda ülke çapında ERASMUS+ programında performanıs en yüksek Bakanlık olmamıza rağmen bunu 4-5 kat daha artırmamız elzemdir. Görüleceği üzere okullarımıza Bakanlık bütçesinden ayrılan kaynak kadar bir bütçeyi ERASMUS+ programına sağlamaktayız.

Bu kapsamda muhtelif çalışmalar ve girişimler gerçekleştirilmekte olup, ERASMUS+ Programının tüm alt programlarında Bakanlığımızın etkin temsili sağlanmıştır. Ayrıca AB Genel Müdürlüğümüzün koordinasyon kapasitesi yükseltilmektedir. Ortak proje sunabileceğimiz TOBB, TİSK, İŞKUR, TUSİAD, MUSİAD, ODAlar, yerel yönetimler ve işbirliği protokolümüz bulunan sivil toplum kuruluşlarıyla temaslarımız sürmekte, tanıtım ve işbirliği toplantıları gerçekleştirilmektedir.

Performansımızı artırmamız gereken programlardan biri de ERASMUS+ alt programlarından olan SALTO- YOUTH Programıdır. Bu programda MEB Okulları, İl ve İlçe Müdürlükleri olarak proje sunabileceğimiz gibi, diğer ülkelerin ve kuruluşların sunmuş oldukları ve başlattıkları projelerin eğitim, teknik gezi, araştırma vb. Faaliyetlerine sadece bir e-posta mesajı göndermek suretiyle katılabilmek mümkündür.

SALTO- YOUTH Programının e-posta listesine okul, öğretmen, müdürlük olarak kayıt ollunduğunda her hafta ortalama 7-8 katılım için başvuru yapma çağrısı gelmektedir. (https://www.salto-youth.net/mysalto/signup/).

E-posta listesine yukarıdan linkten kayıt olunması ve programdan yararlanılması için Okul Müdürlüklerimize ve öğretmenelerimize gereken duyuru ve yönlendirme yapılmalıdır.

Ziyaretçi Sayısı: 000551746
Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü STRATEJİ
Telefon: 0-386 213 51 50 Dahili:1307    Eposta: strateji40@hotmail.com