“E-twinning Bilgilendirme Toplantısı” düzenlenmiştir.

25.05.2015
Müdürlüğümüz ARGE birimince yürütülmekte olan E-TWINNING çalışmaları kapsamında müdürlüğümüzce 22 Mayıs 2015 tarihinde saat 14:00 ile 17:00 arasında Öğretmenevi toplantı salonunda bir “E-twinning Bilgilendirme Toplantısı” düzenlenmiştir.

E-Twinning, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (ICT) kullanımı yoluyla Avrupa’da okul işbirliğini destekleyen Hayatboyu Öğrenme kapsamında Erasmus+ Programı içerisinde yer almaktadır
     Okulların ortaklık kurmalarını ve müfredat dahilinde herhangi bir alanda ortak projeler başlatmalarını kolaylaştırmak için destek, fikir ve araç sağlar.
    1. Ulusal ve bölgesel düzeyde eKardeş Okulu yaygınlaştırmak 
    2. Katılımcı okullara teknik ve pedogojik desteği yaygınlaştırmak 
    3. Avrupa eKardeş Okul portalına okul ve ortaklık kayıtlarını takip etmek 
   4. eKardeş Okul projelerinin kalitesini takip etmek ve yaygınlaştırmak 
   5. eKardeş Okul ile ortaya çıkan iyi uygulamaları belirleyip yaygınlaştırmak 
   6. BT'nin pedagojik ve işbirliği amaçlı kullanımı amaçlı Öğretmen eğitimini yaygınlaştırmak
   7. Merkezi Destek Servisi ve diğer Ulusal Destek Servisleriyle birlikte çalışmak 
   8. Avrupa eKardeşOkul portalına katılmak

Okullarımızdan toplamda 64 kişinin katıldığı toplantımızı şube müdürü Sn. Mustafa ÇELİK yönetmiş olup il e-twinning koordinatörü D. yunus ŞENBAY eşliğinde sunumlar öğretmenlerimiz Sn. Alper ŞAHİN ve Sn. Uğraş MERT tarafından yapılmıştır.
Ziyaretçi Sayısı: 000552548
Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü STRATEJİ
Telefon: 0-386 213 51 50 Dahili:1307    Eposta: strateji40@hotmail.com