Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği‏ ve Stratejik Ortaklıklar

01.04.2015

Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği

Bu faaliyet, gençlik çalışmalarında ve kuruluşlarında aktif kişilerin eğitimini, özellikle deneyimlerin, uzmanlığın ve aralarında iyi uygulamaların yanı sıra uzun süreli kalite projeleri ile ortaklıklar ve ağların oluşmasını sağlayacak faaliyetlerin değişimini destekler. 
•    Yaş sınırı yoktur.
•    Esas faaliyet seyahat günleri hariç 2 gün ile 2 ay arasında gerçekleştirilir. 
•    En fazla 50 katılımcı dahil edilir.

Kimler Başvurabilir ?

"Program ülkeleri" veya "komşu ortak ülkeler"de (ülkeler listesi) yer alan tüm kuruluşlar (STK, Kamu kuruluşu veya sosyal sorumluluk alanında aktif kar amacı güden kuruluş) ortak olabilir ve başvurabilir.

Kaç Ortak Gerekir?

Proje başvuru aşamasında en az toplam 2 ortaklı yapı oluşturulmuş olmalıdır.

Proje Süresi Ne Kadardır?

Proje başvuru aşamasında seçilmek şartıyla, projeler 3 ay ile 2 yıl arasındadır.

Proje Nerede Gerçekleşir?

Proje ortaklardan herhangi birinin ülkesinde gerçekleşir.

Başvuru Nereye Yapılır?

Başvuru, koordinatör tarafından tüm ortaklar adına koordinatörün bulunduğu ülkenin ulusal ajansına yapılır. Ortakların ulusal ajanslarına başvuru formu göndermesine gerek yoktur.

Başvuru Ne Zaman Yapılır?

Başvurular,  başvuru kriterlerine uygun şekilde koordinatör tarafından üç farklı son başvuru tarihlerinden birine kadar (04 Şubat, 30 Nisan veya 01 Ekim, en geç Türkiye saatiyle 13.00) sisteme yüklenmelidir:
 

Stratejik Ortaklıklar

Stratejik Ortaklıklar yapılabilecek faaliyetler bakımından oldukça esnek seçenekleri içinde barındıran yeni bir faaliyettir. Yerel/bölgesel, ulusal veya uluslararası düzeyde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, transfer edilmesi ve/veya uygulanması amacıyla, program üyesi ülkelerdeki grup/kuruluşlar arasındaki stratejik işbirliği ve ortaklık projelerini kapsamaktadır. 
Bu projeler kapsamında aşağıdaki örnek olarak listelenen faaliyetlere benzer faaliyetler gerçekleştirilebilir;
1-    Ortak grup/kuruluşlar arasındaki uygulama ve deneyimlerin paylaşımına yönelik faaliyetler
2-    Yenilikçi uygulamaların geliştirilmesine, test edilmesine ve uygulanmasına yönelik faaliyetler
3-    Örgün, yaygın ve sargın öğrenme ile edilmiş bilgi, beceri ve yeterliliklerin tanınmasına ve geçerliliğine imkân sağlayan faaliyetler (örneğin Youthpass ile ilgili etkinlikler)
4-     Yerel otoriteler arasındaki işbirliğini sağlayan faaliyetler
5-    Aktif vatandaşlığı destekleyen faaliyetler

Kimler Başvurabilir ve Ortak Olabilir?

"Program ülkeleri", "komşu ortak ülkeler" veya "diğer ortak ülkeler"de (ülke listesi) yer alan grup/kuruluşlar (STK, Kamu ve sosyal sorumluluk alanında aktif kar amacı güden kuruluşlar) ortak olabilir, program ülkelerinde olanlar başvurabilir.

Kaç Ortak Gerekir?

Gençlik alanı için asgari toplam 2 program ülkesinden ortak (başvuran dahil) yeterlidir.Sektörler arası projelerde asgari 3 program ülkesinden ortak gerekir.

Proje Süresi Ne Kadardır?

Proje başvuru aşamasında seçilmek şartıyla, gençlik alanındaki projeler 6 ay ile 2 yıl arasındadır.

Proje Nerede Gerçekleşir?

Proje katılan ortakların ülkelerinde gerçekleşir.

Başvuru Nereye Yapılır?

Başvuru, bir program ülkesinden koordinatör tarafından tüm ortaklar adına koordinatörün bulunduğu ülkenin ulusal ajansına yapılır. Ortakların ulusal ajanslarına başvuru formu göndermesine gerek yoktur.

Başvuru Ne Zaman Yapılır?

Gençlik alanındaki başvurular,  başvuru kriterlerine uygun şekilde koordinatör tarafından üç farklı son başvuru tarihlerinden birine kadar (04 Şubat, 30 Nisan veya 01 Ekim, en geç Türkiye saatiyle 13.00) sisteme yüklenmelidir:
  • 04 Şubat 2015 tarihli son başvuru tarihi, projesi 01 Haziran – 30 Eylül 2015 tarihleri arasında başlayanlar içindir.
  • 30 Nisan 2015 tarihli son başvuru tarihi, projesi 01 Eylül – 31 Aralık 2015 tarihleri arasında başlayanlar içindir.
  • 01 Ekim 2015 tarihli son başvuru tarihi, projesi 01 Ocak – 31 Mayıs 2016 tarihleri arasında başlayanlar içindir.
Bu faaliyet hakkında daha fazla bilgi için program rehberini ve ilgili başvuru doldurma rehberini  inceleyebilirsiniz.
 
 
Ziyaretçi Sayısı: 000552004
Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü STRATEJİ
Telefon: 0-386 213 51 50 Dahili:1307    Eposta: strateji40@hotmail.com