ÇİÇEKDAĞI ŞEHİT ÖĞRETMEN BAYRAM TEKİN ORTAOKULU ÖĞRETMENLERİ 15 TATİLDE HOLLANDA YOLCUSU

21.01.2015

 

2014 Teklif çağrısı döneminde kabul edilen, T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+ Programı (Hayatboyu Öğrenme veya Gençlik Programı) kapsamında ve Avrupa Komisyonu'ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilecek olan Çiçekdağı Şehit Öğretmen Bayram Tekin Ortaokulu Proje Ekibi tarafından hazırlanan 2014-1-TR01-KA101-010095 referans numaralı “Sosyal Etkinlikler ve Sosyal Kulüp Çalışmalarında Farklı Yaklaşımlar” isimli proje ile Şehit Öğretmen Bayram Tekin Ortaokulu öğretmenlerinden 13 katılımcı, 26/01/2015 – 08/02/2015 tarihleri arasında Hollanda Rotterdam şehrinde bulunan okullarda Sosyal etkinlikler ve Kulüp çalışmaları ile ilgili incelemelerde bulunacak ve konu ile ilgili eğitimlere katılacaklar.

Projenin İletişim Sorumlusu Alper ERDAL, projenin amaçlarını şu şekilde özetledi.

Projemizin temel amacı, öğretmenlerimizin, öğrencilerin eğitimine ve sosyal yönden gelişimlerine katkı sağlayabilmek için, özellikle Sosyal Etkinlikler konusunda Avrupa'daki iyi örnekleri Türkiye'deki uygulamalarla karşılaştırmalarına fırsat tanıyarak, bu alanda daha donanımlı hale gelmelerini sağlamaktır.

            Öğretmenlerimizin sosyal etkinlikler ve kulüpler konusunda yeni ve farklı yaklaşımlar benimsemelerini sağlayarak, kazanmış oldukları bu becerileri öğrencilerimize aktarmaları ve okulumuzda öğrencilerimizin gelişimine katkı sağlayacak yeni yöntem ve teknikler geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

            Özellikle öğrencilerimize, insan haklarına ve demokrasi ilkelerine saygı duyabilme, kendini tanıyabilme, yeteneklerini geliştirebilme, bu yetenekleri kendisinin ve toplumun yararına kullanabilme, planlı çalışma alışkanlığı edinebilme, boş zamanlarını etkili ve verimli değerlendirebilme, girişimci olabilme, yeni durum ve ortamlara uyabilme, işbirliği içinde çalışabilme, toplum yararına yeni projeler üretebilme ve uygulayabilme, kendisine ve çevresindekilere güven duyabilme gibi tutum, davranış ve becerilerin kazandırılmasında yeni yaklaşımlar ve yöntemler geliştirmek amaçlanmaktadır.

 Bu temel amaçların yanında eğitim personelimizin yabancı dil gelişimine katkı sağlayabilmek, aktif bir Avrupa vatandaşı olma yolunda öğretmenlerimizin kişisel gelişimleri için gerekli olan becerileri ve yeterlilikleri edinebilmelerini sağlamak, Eğitim personelimiz üzerinde Avrupa kültür ve dil çeşitliliği ile değerleri hakkında anlayış oluşturmak, eğitim personelimizin farklı kültürlerle tanışmalarını sağlayarak karşılıklı kültür alış-verişinde bulunmalarını sağlamak, Avrupa eğitim sistemini yerinde görerek, uygulanan eğitim yöntem ve tekniklerini daha yakından tanımalarını sağlayarak mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

Projemizin hareketlilik aşaması 26/01/2015-08/02/2015 tarihleri arasında Hollanda'nın Rotterdam şehrinde gerçekleştirilecek olup, okul personelimizden 1 yönetici ve 12 branş öğretmeni olmak üzere toplam 13 personel katılacaktır.

Ziyaretçi Sayısı: 000552045
Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü STRATEJİ
Telefon: 0-386 213 51 50 Dahili:1307    Eposta: strateji40@hotmail.com