Erasmus+ Proje Bilgilendirme Toplantısı Başvuruları

01.12.2014

          Kirşehir Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Ekibi Tarafindan 2015 Dönemi için,

Erasmus+ Okul Eğitimi Destekleri Projeleri Kapsaminda;

Okul Eğitimi Personeline Yönelik Öğrenme Hareketliliği Projeleri ( K1) Bilgilendirme toplantısı verilecektir. K1 Hareketlilik proje başvuruları artık türkçe yapılmaktadır. Dolayısıyla bütün branş ve sınıf öğretmenleri proje başvurularında bulunabilirler.

Başvurular online ortamda alınacaktır.

Bilgilendirme toplantısı 1 gün olarak planlanmıştır.( saat 14:00-16:00 arası)

Bilgilendirme toplantısının ve projenin genel amaçları:

Okul eğitimi personelinin mesleki gelişimini desteklemek

Yabancı dil yetkinliğini güçlendirmek

Yeterliliklerin daha iyi tanınmasını sağlamak

Kurumların kapasitesini ve uluslararası boyutunu geliştirmek

 

Tarih                                       Kimler Katılabilir?

18 ARALIK 2014                     Tüm Öğretmen ve İdareciler

 

Hayrettin ŞAHİN

Strateji Geliştirme Şube Müdürü

BİLGİLENDİRME TOPLANTISI BAŞVURU FORMU
Ziyaretçi Sayısı: 000552017
Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü STRATEJİ
Telefon: 0-386 213 51 50 Dahili:1307    Eposta: strateji40@hotmail.com