Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı Hazırlık Toplantısı Yapıldı

27.02.2014
                Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı Hazırlama Komisyonu 27.02.2014 saat 14:00 ´de toplandı.
                Strateji Geliştirme Şube Müdürü Mustafa ÇELİK başkanlığında yapılan toplantıya, Stratejik Plan Hazırlama Formatör Öğretmenleri ve müdürlüğümüzün 13 şubesinin şefleri katıldı.
               Okul Müdürlerimizin Müdürlüğümüzün "Güçlü Yönleri, Zayıf Yönleri, Fırsatları ve Tehditleri (GZFT Analizi)" konusundaki görüşleri online anketle öğrenilmişti.Stratejik Plan Hazırlama Formatör Öğretmenleri tarafından değerlendirilen anket sonuçları ve 13 Şubemizin şeflerinin  GZFT analizindeki görüşleri birleştirilerek Müdürlüğümüzün Sorunlarının tespiti çalışması yapıldı.

Ziyaretçi Sayısı: 000552150
Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü STRATEJİ
Telefon: 0-386 213 51 50 Dahili:1307    Eposta: strateji40@hotmail.com