13-15 Ekim 2010 İç Anadolu Bölgesi Eğitim Çalıştayı Sonuç Raporu ve Dökümanlar

15.10.2010
ÇALIŞTAY DÖKÜMANLARINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

13-15 EKİM 2010 İÇ ANADOLU EĞİTİM ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU

 

Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi tarafından organize edilen İç Anadolu Eğitim Çalıştayı Kırşehir Temur Otelde gerçekleştirilmiştir. Çalıştaya Kırşehir, Kırıkkale, Nevşehir, Yozgat, Sivas, Niğde, Konya, Karaman, Çankırı, Aksaray illeri Milli Eğitim Müdürlükleri AR-GE birimlerinden 10 Şube Müdürü 22 öğretmen 2 Bakanlık yöneticisi ve 1 Daire Başkanı olmak üzere 36 eğitimci fiili olarak katılmıştır. Çalışmalar iki gurup halinde yapılmıştır. Çalışma esasları olarak

 • Çalıştayda mevcut illerin coğrafi, demografik, sosyoekonomik ve çeşitli imkânlar açısından farklı özelliklere sahip oldukları dolayısıyla İllerin karşılaştırılmaması gerektiği,
 • İyi Örneklerin paylaşılması ve yaygınlaştırmanın esas amaç olduğu,
 • Bakanlık yetkililerinin alanda olup bitenleri daha iyi görmesinin sağlanması gerektiği,
 • Çalıştaya katılan tüm eğitimcilerin amacının eğitimi bir adım ileri götürmek olduğu,
 • Tüm katılımcıların eşit ve serbest söz hakkına sahip olduğu,

Kabul edilmiştir.

Araştırma Stratejik Planlama Ve Kalite Ekipleri Toplantısı

 • MEVCUT DURUM

Yapılan paylaşımlar sonucunda iller getirdikleri çalışmaları sunmuşlardır. Ortak sıkıntıların olduğu ancak tüm illerin kendine özgü çeşitli eğitim imkânlarının, coğrafik, sosyoekonomik, demografik şartlarının olduğu dolayısıyla da önceliklerinin farklı olduğu tespit edilmiştir. Yapılan çalışmaların çalıştay katılımcıları tarafından beğenilenleri ve illerin kendi yaptıkları çalışmalardan istediklerinin sonuç raporunda yer alması istenilmiştir.

 • ÖNERİLER
 • İlki gerçekleştirilen bu çalışmanın benzer guruplar ile diğer illerde de yapılmasının bilgi alışverişi ve tecrübe paylaşımı açısından çok verimli olacağına
 • Çalıştay sonucunda elde edilecek tüm bilgi, belge dokümanların paylaşılması gerektiğine
 • AR-GE birimlerinin kullanacağı bir modül geliştirilerek tüm illerin kullanabileceği şekilde yaygınlaştırılmasına
 • Türkiye’de ki AR-GE birimlerinin kullanacağı ve kesintisiz iletişimin sağlanacağı bir sistem geliştirilmesine
 • Türkiye’de ki AR-GE birimlerinin tamamının web sayfalarının aktif olarak çalışması ve bu sayfaların bakanlık web sitesinde doğrudan görüleceği bir listenin bulunması
 • AR-GE birimlerinin oluşumunda ve yapılanmasında kurum içerisinden ve dışarıdan gelebilecek önyargı ve direncin giderilmesi için çeşitli stratejiler geliştirilmesi
 • AR-GE birimlerinin faydalanıcıları arasında ( il Müdürlüğü-Hizmet Şubeleri, İl Müdürlüğü- İlçe Müdürlükleri, Müdürlükler-okul/kurum Yönetimleri arasında) Koordinasyonu sağlayacak stratejiler geliştirilmesi
 • Milli Eğitim-Üniversite işbirliğinin geliştirilmesi ile Yönetici eğitimi, Öğretmen eğitimi gibi konularda işbirliğine gidilmesi
 • AR-GE birimlerinin uyguladığı iyi örneklerin yaygınlaştırılmasına yönelik tedbirlerin alınması
 • İllerin uyguladığı projelerin belirli bir formatta sunulacağı “Proje Havuzu ” ve” Proje Sonuç Raporu Havuzu”nun Bakanlık tarafından oluşturulması,
 • Öğrenmeyi kolaylaştıran “eğitim materyalleri” hazırlama ve bunların yaygınlaştırılması
 • Seminer dönemlerinde öğretmenler ile öğretim görevlilerinin buluşması ve bilgi paylaşımının yapılması
 • Sınav koçluğu uygulamasının yaygınlaştırılması, uygulama standartlarının geliştirilmesi denetlenebilir hale getirilmesi
 •  “Uzaktan Eğitim”, “Online Eğitim” gibi yeni eğitim yaklaşımlarının uygulanacağı sistemlerin yaygınlaştırılması
 • Çeşitli eğitsel projelerin tanıtılması ve yaygınlaştırılması konularında öğretmenlere ve öğrencilere konu ile ilgili eğitimler verilemesi,
 • Eğitim ile ilgili tüm çalışanlara “etkili iletişim” etkili konuşma” “ hızlı okuma” “stres kontrolü” gibi kişisel gelişim eğitimleri verilmesi
 • Öğrenci ve velilere “sınav kaygısı” “ motivasyon”  ile ilgili seminerler verilmesi
 • Mesleki eğitimin geliştirilmesi amacıyla işgücü piyasası ile birlikte çalışabilmesi için ortak çalışmalar yapılmalıdır.
 • Velilerin öğrenciyi daha iyi ve doğru tanıması amacıyla “Öğrenci Tanıma Kılavuzu” hazırlanarak tüm velilere dağıtımı yapılması
 • Kurum okul kardeşliği projesinin yaygınlaştırılması ve kurumsallaştırılması.
 • Okulların Akademik başarının tespit edileceği ve buna göre eksikliklerin giderileceği bir sistemin kurulması
 • Bireysel öğrenci takip sistemine geçilmesi ve öğrencide görülen akademik ve eğitsel eksikliklerin en kısa sürede tespitinin yapılarak giderilmesi

 

PROJELER EKİBİ

 • Dış kaynaklı Hibe programlarında yararlanma durumumuz paylaşıldı.
 • İllerimizde yapılan örnek yerel çalışmalar anlatıldı
 • Bilgilendirme seminerleri, öğretmen ve öğrencilere ulaşma metotları ele alındı.
 • Proje faaliyetleri yürütme esnasında karşılaştığımız sorunlar tartışıldı.
 • Yurt dışı gezileri için hazırlanması istenen evraklar gözden geçirildi.
 • Fon Kaynakları Konusu illerimizle beraber paylaşıldı.
 • Dünya Bankası Fonları
 • Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı(UNDP)
 • Avrupa Birliği
 • Yabancı Vakıflar
 • Yabancı Ülke İşbirlikleri
 • Krediler
 • Proje Çevirim Yönetimi(PCM) konusunda fikir alışverişi yapıldı.

 

 • MEVCUT DURUM

AKSARAY

 • El ele gençlik 1.2 (Ticaret Meslek lisesi) öğrencileri, gençleri sosyal faaliyetler ile bir araya getirecek kaynaşma faaliyetleri
 • Grundtvig okul hayatından iş hayatına geçiş süreci ve etkileri
 • Okul öncesi eğitimin güçlendirilmesi hibe programına yapılan başvuruların sayısının yüksek olması.

ÇANKIRI

 • http://www.togetherineurope.com dil projesi
 • Moodle platformunun uzaktan eğitim alanında kullanılabilme olanaklarının genişletilmesi
 • Hibe programlarında 12 NUTT2  kapsamında yer alma avantajını en iyi şekilde değerlendirebilen verimli bir ekibin varlığı sayesinde, İç Anadolu bölgesinde elde edilen hibe miktarı bağlamında en üst sıralara çıkmasını sağlamıştır.

 

KIRŞEHİR

 • Bölgesel faaliyetlerin yararının aslında beklenenden fazla olduğuna inanmaktadır.
 • Müdürlüklerimizin kapasitelerini yurtdışından katılımcılara hizmetiçi eğitim seminerleri vererek genişletilmesi iyi olacaktır.
 • İlin Gençlik programlarındaki başarısı İç Anadolu’da sıralama olarak en üstte olmasını sağlamıştır.
 • Eurodesk temas noktası olarak müdürlüklerimizin hitap ettiği kesimin tüm öğrenciler olmasının gençlik programı açısından verimi en üst düzeyde olacaktır.

YOZGAT

 • Mobil anaokulu ve Umut engel tanımaz yerel projeleri örnek projeler niteliğindedir.
 • LDV projelerindeki başarıları ülke genelinde 2008 de 2. ve 2009 yılında 12. olmalarını sağlamış olup bu anlamda güçlü bir kapasiteye sahiptirler.
 • Ortaöğretime geçişte kız çocuklarına ait okullaşma oranını %31 artırarak örnek bir uygulama sergilemişlerdir.

SİVAS

 • 2009 yılında kadın istihdamı ve okul öncesi okullaşma programlarının yanı sıra kültür sanat hibelerinde başvurular yapılmıştır.
 • 2009 yılında 3 Comenius, 4 LDV projesi kabul edilerek uygulamaya konulmuştur.
 • Kız çocuklarının okullaşması ve okul öncesi eğitimin güçlendirmesi alanında PE, çeşitli projeler sunmuştur.

NEVŞEHİR

 • Avrupa Dil ödülü Projelerinde Türkiye’de 1 numara
 • LDV yenilik transferi projeleri yeni hedefimiz olmalı
 • Cool sender programı kullanımı ortak bulma işini kolaylaştırabilir
 • http://www.iyiornekler.org takip edilebilir
 • 2008 yılından itibaren okul başarı performansları ve proje başvuru sayıları yenilikçi yöntemlerle katlanarak artmıştır.
 • Proje başvurularında ortak sayılarının normalden yüksek olması projenin kabul oranını artırmaktadır

NİĞDE

 • Sosyal riski azaltma projelerinin genişletilmesi
 • SRAP kapsamında dezavantajlı gruplara olan katkı maksimum düzeyde sağlanabilmektedir.
 • Toplum yararına Çalışma Programı başarılı bir şekilde yürütülmüştür.
 • Okul Öncesi Eğitiminin Güçlendirilmesi Projeleri başvuruları yapılmıştır.

KIRIKKALE

 • Sosyal içerikli yerel projeler konusunda önemli mesafeler alınmıştır.
 • 2010 yılı hem LDV hem Grundtvig projelerinde sıçrama yılı olmuştur.
 • Ferforje –demir sanatı- alanında yeniliklerin öncüsü olan bir projeye ev sahipliği yapılmıştır.
 • EYLEM PLANI

 

 • Tüm katılımcı illerimiz kendilerinden beklenen görevleri eksiksiz olarak yerine getirmekle birlikte gönüllülük esasına dayalı olarak çalışma alanlarının kapsamını genişletmekte ve her gün yeni bir hibe programını müdürlüklerimize kazandırmaya çalışmaktadırlar.
 • İllerimizin Eurodesk temsilcisi olabilmesi için gerekli hazırlıkları yapmalarında Kırşehir ve Nevşehir illeri ortak bir mutabakata varmışlardır.
 • Hibe programlarına erişim, finansman kaynaklarını araştırmada ortak hareket edilmesi görüşü benimsendi.
 • AB eğitim ve gençlik programları kapsamında yurt dışı gezisi yapacaklar için valilik oluru ve pasaport alma rehberi hazırlandı tüm katılımcı illerimizin yararlanmaları sağlandı.
 •  ÖNERİLER

 

 • Birimlerimizin örnek projeler yükleyeceği ortak bir site ortaya konulması.
 • Hibe veren kuruluşların veritabanının oluşturulması.
 • Proje başvurularında kılavuz okuma eksikliğinin giderilmeye çalışılması.
 • Eğitimlerin hedef kitlesinin öğrenci ve öğretmenlerin yanısıra velileri de kapsaması.
 • Okuldaki farkındalığı artırmada afiş ve teknolojilerin kullanımının artırılması.
 • Comenius-Grundtvig Hizmetiçi Eğitim Projelerine öncelik verilmesi.
 • Şubat 2011 Proje Başvuru Döneminde LDV yenilik transferi projelerinin illerimizin ortaklığı ile gerçekleştirilmesi.
 • Comenius Regio bölgesel Eğitim projesi olmayan Milli Eğitim Müdürlüklerimize ortak bulunarak 2011-2013 dönemine proje başvurusu yapmalarının sağlanması.
 • Yerel ve dış kaynaklı projelerin hazırlanmasında kullanılacak ortak bir veritabanının oluşturulması.
 • AB eğitim ve gençlik programları kapsamında yurt dışı gezisi yapacaklar için valilik oluru ve pasaport alma rehberi hazırlandı tüm katılımcı illerimizin yararlanmaları sağlandı.
Ziyaretçi Sayısı: 000552032
Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü STRATEJİ
Telefon: 0-386 213 51 50 Dahili:1307    Eposta: strateji40@hotmail.com