Okul / Kurum Özdeğerlendirme Ve TKY Raporları

29.01.2014

               31/12/2013 tarihli ve 99074258/10.04/4083213 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi Yönergesi yayınlanmış olup, bu yönerge ile Millî Eğitim Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatına bağlı kurumlarda, eğitimde kalite yönetim sisteminin kurulmasına ve sistemin emsallerine göre üstün başarı gösteren kurum ve ekiplerin ödüllendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

                İlgili yönergenin ikinci bölümü (Görev, Yetki, Sorumluluklar ile İzleme ve Değerlendirme) Okul ve kurumların görev ve sorumlulukları kısmında

MADDE 6-

(1) Kurumlar, yılda bir kez model kriterlerini esas alarak özdeğerlendirme yapar.

(2)   Kurumlar, özdeğerlendirme sonucu ortaya çıkan iyileştirme konularını, stratejik planı da dikkate alarak öncelikli olarak iyileştirir.

(3)   Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları, bu Yönerge’de açıklanan rapor formatına uyarak hazırlayacakları kurum ya da ekip başvuru raporu ile en az bir kategoride eğitimde kalite ödülü sürecine katılır.

 

                Belirtildiği üzere okul ve kurumlar TKY dosyası hazırlamak ile yükümlüdür ve en az bir kategoride başvurmak zorundadır.

                Okullarımızın bu konuda eksiklikleri önümüzdeki aylarda eğitimler ile giderilecektir. Yapılması planlanan online TKY dosyası hazırlama web sayfası yardımıyla raporların kayıtlı ve kontrol edilebilir olması sağlanacaktır.

                 Ancak 2014 yılı başvurularına esas olmak üzere hazırlanacak raporlar için örnek TKY raporları aşağıdaki linkte sunulmuştur. Linkte sunulan raporlar daha önce okul ve kurumlar tarafından yapılan ve Türkiye derecesi alan raporlardır. Bu raporlar incelenerek her kurum kendi raporunu hazırlayacaktır.

                                                                                    

                                                              Osman ELMALI

                                                              Milli Eğitim Müdürü

 
TKY Yönergesini İndirmek için TIKLAYINIZ.
TKY Rapor Hazırlama Kılavuzunu İndirmek için TIKLAYINIZ.
Örnek TKY Raporları için TIKLAYINIZ.
 
 
Ziyaretçi Sayısı: 000552124
Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü STRATEJİ
Telefon: 0-386 213 51 50 Dahili:1307    Eposta: strateji40@hotmail.com