Meb Tky (Toplam Kalite Yönetimi) Uygulamaları

15.01.2014

İlgi: 31/12/2013 tarihli ve 99074258/10.04/4083213 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi Yönergesi.

         Geleneksel yönetim anlayışı yerini etkinlik, verimlilik ve kalite temelli yeni yönetim anlayışına bırakırken, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı da görev ve sorumluluklarının toplam kalite yönetimi temelinde sürekli gelişme ve iyileşme anlayışı esas alınarak sürdürülmektedir. Tüm birimlerimiz eliyle verilen eğitim ve öğretim hizmetinin niteliğinin artırılmasına yönelik çabalar her geçen gün daha da yoğun olarak sürdürülmektedir.

Bu çerçevede ilgi Yönerge gereğince 2013-2014 eğitim-öğretim yılında "Yılın Kaliteli Kurumlan" ve "Yılın Kaliteli Ekibi" değerlendirmeleri yapılarak, seçilen kurum ve ekiplere ödülleri verilecek olup başvuru ve değerlendirme sürecinde aşağıdaki hususlara uyulacaktır.

1-  Proje başvuruları, ilgili okul ve kurumlara özgü bir çalışmayla yapılacaktır.

2-      Bakanlık değerlendirmesi sonucu yılın kaliteli kurumu kategorisinde dereceye girerek ödül alan kurumlar, üç yıl süre ile aynı kategoride ödüle başvuramayacaklardır.

3-      illerde yapılan değerlendirme sonucunda her kategoriden sadece il birincisi olan raporlar Bakanlığa gönderilecektir.

4-       Ödül başvuru raporlarının 21 Şubat 2014 tarihine kadar il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine gönderilmesi gerekmektedir.

 
         Gereğini rica ederim.
 
                                                                Osman ELMALI
                                                                Milli Eğitim Müdürü

TKY YÖNERGESİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.
Ziyaretçi Sayısı: 000552209
Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü STRATEJİ
Telefon: 0-386 213 51 50 Dahili:1307    Eposta: strateji40@hotmail.com