“Feeling younger by getting older” (Yaşlanırken Gençleşmek) AB Proje Toplantısı PRAG'da Gerçekleştirildi.

04.06.2013

Kırşehir milli eğitim müdürlüğü tarafından şubat 2012 döneminde başvurulan “Feeling younger by getting older” (yaşlanırken gençleşmek) projesi 2012 haziranında kabul edilmiştir.

Projenin genel olarak amaçları şunlardır:


- İnsanların bir süreç olarak yaşlanırken toplumdan soyutlanarak değil topluma hizmet etmesini sağlamak ve toplumda aktif yaşlanma kültürünün oluşturulması teşvik etmek
- Yaşlanan insanların edindiği bilgi birikimini genç bireylere aktarması için imkanlar oluşturmak ve toplum için bir model oluşturmak.
- Bu faaliyetlerin içerisine genç nesilleri de dahil etmek.

Projenin faaliyetleri:


- Yukarıda belirtilen konular hakkında iyi uygulamaların Araştırma ve toplanması.
- Ortaklar ile projenin daha iyi uygulanması amacıyla toplantılar yapılması.
- Yaşlı dostu kılavuzların oluşturularak internet platformu oluşturulması ve kaynakların Internet ortamında paylaşılması.


Bu kapsamda Çek Cumhuriyeti Prag şehrine projenin ikinci toplantısına katılmak üzere 30 Mayıs 2013 Perşembe günü Milli Eğitim Müdürlüğü ekibi tarafından bir çalışma ziyareti yapılmıştır. Bu çalışma ziyaretine Milli Eğitim Müdürü Erdoğan AYATA, Şube Müdürü Mustafa ÇELİK, strateji geliştirme şubesi görevli öğretmenleri olan Ali ERDEM, Yunus ŞENBAY, Yener İŞÇİMEN ve Mehmet Gürhan LADİKLİ katılmıştır. Proje kapsamında;
İlk gün yapılan toplantıda daha önce yapılan çalışmalar ile ilgili çalışmalar ve katılımcı 18 ülke tarafından kendi ülkelerinde yapılan anket sonuçları paylaşılmıştır.
İkinci gün çalışmalarında ise katılımcılar kendi ülkelerinde konu ile ilgili yapılan çalışmaları anlatmışlardır.
Üçüncü gün çalışmalarında ise Prag’da bulunan ve Türkiye’de ki Halk Eğitim Merkezleri ile Belediyelere ait aile yaşam merkezlerine benzeyen bir merkeze ziyaret gerçekleştirilmiştir.
Proje çıktısı olarak kabul edilebilecek en önemli husus “ yaşlıların hayat tecrübesinin aktarılması çok önemli bir sosyal gerekliliktir. Bu sosyal gereklilik gençler ile yaşlıların buluşması ile gerçekleştirilebilir. Yaşlıların gençlerin bulunduğu yere gitmesi hem yaşlıların gönlünü almakta hem de gençlere değer verildiği mesajı iletilmektedir”
Ülkemizde çeşitli kurumlar tarafından bağımsız olarak yapılan tüm bu faaliyetler bir program dahilinde birleştirilerek ortaklaşa yapılırsa daha verimli olması muhtemeldir.

 

Ziyaretçi Sayısı: 000552064
Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü STRATEJİ
Telefon: 0-386 213 51 50 Dahili:1307    Eposta: strateji40@hotmail.com