12Yıllık Zorunlu Eğitime Yönelik Okul Planlamaları

24.05.2013

 

İlgi :    a) 11.04.2012 tarihli ve 28261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 30.03.2012 tarihli ve 6287 sayılı _İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.

            b) Milli Eğitim Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü’nün 09.05.2012 tarihli ve B.08.0.ÖKM.0.00.00.00/401 (Genelge No: 2012/20) sayılı emirleri.

            c)Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün 05.06.2012 tarihli ve B.08.0.TEG.0.20.00.00-900/8960 sayılı emirleri.

             d) Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün 04.04.2013 tarihli ve  470426 sayılı emirleri.

             e)15.05.2013 tarih ve 980080 sayılı yazı

             f) 01/04/2013 tarihli 411853 sayılı Okul Dönüştürme İşlemleri Komisyonu Valilik Onayı.

doğrultusunda yapılan okul planlamaları;

 

VALİLİK ONAYINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

OKUL PLANLAMALARI DOSYASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

 

Ziyaretçi Sayısı: 000552224
Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü STRATEJİ
Telefon: 0-386 213 51 50 Dahili:1307    Eposta: strateji40@hotmail.com