LDV PROJELERİ - Modena,İtaly 20-25 Nisan 2013 / Mesleki Eğitim ve Yönlendirme

03.05.2013

2011-2013 Teklif Çağrısı döneminde AB Mesleki Eğitim Programı Leonardo da Vinci Ortaklık Projeleri çerçevesinde kurumumuz tarafından sunulan 2011–1-DE2-LEO04–07876–3 Career orientation in vocational education and training in Europe projesinin 4.toplantısı İtalya’nın Modena Kentnde 20-25 Nisan 2013 tarihleri arasında yapıldı.

Toplantıda ele alınan konular:

1.Ulusal Anket Çalışması ( Öğretmen ve öğrenciye toplam 419 kişiye 40 soruluk Mesleki Eğitimde Yönlendirme,Kariyer Basamakları, Türkiye’de Mesleki Eğitimin Sorunları ) toplantıda değerlendirildi.

AD SOYAD

KURUM ADI

BRANŞ

Özkan DEMİREL

Kırşehir Valiliği

Kırşehir Vali Yardımcısı

Alaattin Gayretli

Kırşehir Valiliği

İl Planlama Müdürü

Seda GÜNDÜZ

Aşıkpaşa Ortaokulu

İngilizce

Barboros Hayrettin YİĞİT

sosyal Bilimler Lisesi

Edebiyat

AYDIN AKÇA

Boztepe ilçe Milli

Beden Eğitimi

Özlem Ladikli

M.Hüsnü Özyeğin

Biyoloji

Tuncay ŞAKİR

Yusuf Demir Bilim ve Sanat Merkezi

Biyoloji

Kazım KAYA

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Milli Eğitim Müdür Yard.

Hüseyin DURDU

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

İl Eğitim Denetmenleri Başkanı

İbrahim DOĞAN

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Şube Müdürü

Muhammet Ahmet TEKE

Fen Lisesi

Biyoloji

Ali ERDEM

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

İngilizce

Diclehan ALTUNTAŞ

Gazi Osman Öztürk İ.O.

İngilizce

2. Avrupa’da Mesleki Ve Teknik Eğitim: Mevcut Durum, Sorunlar Ve Çözüm Önerileri İtalya,Almanya,İngiltere ortaklarımızla görüşüldü.

Türkiye’de Mesleki yönlendirmede yaşanan olumsuzluklar

13 kişilik ekibimizin Modena Çalıştaydan önce değerlendirdiği Durum

1. Mesleki yönlendirmede yaşanan olumsuzluklar

Bireyin ilgi ve yetenekleri ile işin gerektirdiği özellikler arasındaki uyum, bireyin işe karşı motivasyonunda ve işteki başarısında da etkili olan faktördür. Meslek seçiminin isabetli olması bireyin kendi ilgi ve yetenekleri ile işin gerektirdiği nitelikleri tanıması ile mümkündür.

Okullarda verilen rehberlik hizmetleri de bireye isabetli meslek seçimi yapması yönünden yetersiz kalmaktadır.

Ülkemizde mesleki yönlendirmede bireyin yeteneklerinden ziyade ailenin talepleri ve çevresel faktörler belirleyici olmaktadır. Çocuğunun üniversite okumasını isteyen aileler, Üniversiteye giriş sınavında göreceli olarak dezavantaja sahip olan meslek okullarına yönelmemektedirler.

“Çocuğum üniversite okusun” düşüncesi ile öğrencilerin enerjisi yıllarca dershane yollarında tüketilmektedir.

Meslek lisesi öğrencilerinin kendi alanlarındaki mühendislik fakültelerine girişte dahi büyük dezavantajlara sahip olması meslek liselerini krize sokmuştur. Mevcut sınav sistemi ve rehberlik hizmetindeki eksikliklerden dolayı bilinçli bir mesleki yönlendirme yapılamamakta bu ise zaten ortaöğretimde büyük bir krizin içine yuvarlanmış olan mesleki eğitimi yükseköğretim aşamasında da yok etme noktasına getirmektedir.

2.Eğitim programlarından kaynaklanan sorunlar

Örgün ve yaygın mesleki ve teknik eğitim kurumlarında uygulanan eğitim programları, bu programlarla yetiştirilen becerili ve teknik işgücü ile işgücü piyasasının ihtiyaçları arasında nitelik ve nicelik yönünden bir uyum görülmemektedir. Bu durumun genelde mesleki eğitime olumsuz etkileri olmaktadır. İşletmelerde beceri eğitimi de belirtilen durumdan olumsuz yönde etkilenmektedir. Hangi mesleklerin hangi seviyede yetişkinlik gerektirdiği, eğitim talebinin örgün ve yaygın hangi eğitim kurumlarında etkili olarak karşılanabileceği belirlenmelidir. Okullarda verilen eğitim mesleki ihtiyacı karşılamamakta, öğrenci mesleği ile ilgili bilgiyi iş hayatında öğrenmektedir. Bu durum, uygulanan eğitim programlarının ilgili meslek dalının güncel ihtiyacını karşılamadığını göstermektedir.

3. Reel sektörle yaşanan uyumsuzluklar

Ülkemizde iş gücü arzı ile talebi arasında ciddi uyumsuzluk mevcuttur. Meslek eğitiminde meslek standartlarının belirlenememesi ve müfredat programlarının oluşturulmasında iş hayatından kopuk geleneksel yöntemlerin uygulanması, eğitimin yetersizliğinin nedenlerinden biri olarak ortaya çıkmaktadır. Buna bağlı olarak meslek liselerinin mezunları, işletmelerin talep ettiği niteliklere sahip olamamaktadır

4.Yetersiz altyapı

Ülkemizdeki orta ve yükseköğretim kademesindeki mesleki teknik eğitim kurumları gerek alt yapı, gerekse de mesleki donanım olarak büyük sıkıntılarla mücadele etmektedir. Mesleki teknik eğitim pahalı bir eğitimdir. Bunun yanında mesleki eğitim kurumları teknolojinin durmak bilmeyen ilerlemesini takip etmek zorundadır.

ÖNERİLER

1.Mesleki ortaöğretim mezunları ortaöğretim eğitimlerinin devamı niteliğindeki okullara girebilmelidir. Örneğin, Endüstri Meslek lisesi mezunları alanları ile ilgili mühendislik fakültelerine, Ticaret Lisesi

mezunları alanları ile uyumlu iktisadi ve idari bilimler fakültelerindeki ilgili bölümlere girebilmelidir.

2. Yeni Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültleri ve MYO’lar bölgesel ve ulusal ihtiyaçlar doğrultusunda açılmalıdır.

3. Mesleki alanlar bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenmeli, bu çerçevede gelişen teknoloji ile birlikte ortaya çıkan yeni mesleklerle ilgili çalışmalar yapılmalıdır.

4. Gelişen teknolojik ihtiyaçları karşılayabilmek için, teknolojik gelişmelere hızla ayak uydurabilecek, daha esnek bir mesleki eğitim yapısı oluşturulmalıdır.

5. Mesleki eğitimin modernizasyonuna yönelik yürütülen projeler arttırılmalı.

6. Özel kursların mesleki eğitim içindeki payı yükseltilmelidir.(Devlet Teşviki Uygulansın)

7.Eğitim kurumlarının fiziki altyapısı ile eğitici personel sayısının ve niteliğinin ihtiyaçlara uygun hale getirilmesi,

8. Öğretim programlarının değişen ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli güncellenmesi,

9. Öğretim programları arasındaki yatay ve dikey geçişlerin ve okuldan işe, işten okula geçişlerin kolaylaştırılması.

10.Meslek Garantili Kurslar artırılsın ( İşkur-Halk Eğitim),Girişimcilik Eğitimi okulda verilsin.

Ziyaretçi Sayısı: 000551721
Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü STRATEJİ
Telefon: 0-386 213 51 50 Dahili:1307    Eposta: strateji40@hotmail.com