EYFOR IV.EĞİTİM REFORMU FORUMU

16.04.2013

3-5 Ekim 2013 tarihleri arasında Eğitim Yönetimi Formu (EYFOR) platformu tarafından Balıkesir'de forum düzenlenecektir.

Etkinliğin bu yılki konusu “ 21. YÜZYILDA EĞİTİM” olarak belirlenmiş olup 21.YÜZYILDA EĞİTİM başlığı altında aşağıdaki konular tartışmaya açılacaktır.

Foruma tüm yönetici ve öğretmenler davetlidir. Detay için;

http://www.eyfor.org/

- Her Yönüyle Eğitim Liderliği
- Öğretmen Yetiştirme Sistemleri ve Türkiye
- Okul Sisteminde Yeni Model ve Yaklaşımlar
- Eğitimde Özel Dershaneler Olgusu
- Yüksek Öğretimde Yenileşme
- Eğitimde Teknoloji ve İçerik Dönüşümü
- Mesleki ve Teknik Eğitim Sistemi ve Yeni Modeller
- Eğitimde Dönüşüm: İlk yılında 4+4+4 eğitim sistemi
- Uluslararası Eğitim Sistemleri ve Türkiye
- Eğitim Sendikaları ve STK’lar Bağlamında Eğitim Sistemi
- Yeni Yüzyılın Öğrenci Profili ve Mevcut Sistem Uygulamaları
- Eğitimde Kariyer Sistemi ve Mesleki Gelişim
- Eğitimde Ölçme - Değerlendirme ve Uluslararası Değerlendirme Sınavları

Ziyaretçi Sayısı: 000552193
Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü STRATEJİ
Telefon: 0-386 213 51 50 Dahili:1307    Eposta: strateji40@hotmail.com