VALERIA PROJESİ ANKET LİNKİ

11.03.2013
ANKET LİNKİ
 
http://www.valeriaprojectplus.eu/valplus/   
 
1. Siteye girdikten sonra - "Login as" kısmında "student" seçilecek
2. "Password" kısmına size verilen şifreyi giriniz
3. Açılan pencerede"sex" kısmına cinsiyetinizi giriniz. "female" - kız, "male" - erkek
4. Açılan pencerede 5 ayrı soru bölümü çıkacaktır.

MOTHER TONGUE - Türkçe dersini
FOREIGN LANGUAGES - İngilizce Dersini
SUBJECT A - Meslek derslerinizden birini
SUBJECT B Meslek derslerinizden bir diğerini ifade etmektedir.

Her bölümde 20 soru olup değerlendirmeler

1 - Hiç katılmıyorum
2. Katılmıyorum
3. Katılıyorum
4. Tamamen katılıyorum

Teacher/trainer in the student’s eyes

Öğrenciler İçin

Soruları dikkatlice okuyun,  içtenlikle cevap verin ve öğretmenlerinizle ilgili görüşlerinizin sorulduğunu göz önünde bulundurun. Değerlendirmeyi 1’den 4’e kadar rakamları kullanarak yapın.

[1(Hiç Katılmıyorum) – 2 (Bazen Katılıyorum) – 3(Sık sık Katılıyorum) – 4 (Tamamen Katılıyorum)]

1

Çok zor olduğunu bilmeme rağmen öğretmenim beni konuya çalışmaya zorlar.

 

2

 Sene başında öğretmenim bizimle, kendisinin de uyduğu bir antlaşma yapar.   

 

3

Öğretmenim nadiren sinirlenir ( sabrını yitirir ) ve bu durumlarda bize şikâyetçi olduğu durumun nedenlerini söyler ve bizimle tekrar iletişime geçer.

 

4

Öğretmenimiz herkesi derse/çalışmalara dâhil etmeye çalışır ve bizi çalışma topluluğu olarak değerlendirir.

 

5

Öğretmenimiz konuları net bir şekilde açıklar ve biz ne yapacağımızı biliriz.

 

6

 Öğretmenim sınıfta gülümser ve sınıfla iyi çalışır.

 

7

Eğer gerekli olduğunu düşünürse, kararlarını tartışmaya müsaade eder.

 

8

Sorunlarımızla yüzleşmemiz konusunda bize yardımcı olur ve davranışlarımızın sorumlulukları konusunda düşünmemizi sağlar

 

9

 Bize ders çalışma ve derse hazırlanma yöntemlerini öğretmek için kaygılanır

 

10

Derslerin sıkıcı olmamasına gayret eder

 

11

Sınavı hazırlamadan önce sınavın uygulama basamaklarını hazırlar

 

12

 Bizi dinler

 

13

Hata yapanları komik duruma düşürmez ve öğrencilere daima saygı duyar

 

14

Değerlendirme için kullanacağı ( göz önünde bulunduracağı ) faktörleri daima açıklar

 

15

Dersin amaçlarını bize anlatır ve öğrettiklerinin önemini daima hatırlatır

 

16

Hata yaptığında ya da şüpheye düştüğünde bunu kabul eder

 

17

Ünitenin sonunda yeni bir şey öğrendiğimizi anlarız

 

18

 Aktivitelerin zaman çizelgelerine bağlı kalınır

 

19

Öğretmenimiz hatalarımızı açıkça anlatır ve eksiklerimizi nasıl kapatacağımız açıklar

 

20

Makul zamanda sınav kağıtlarımızı düzeltilmiş olarak doğru cevaplarıyla geri verir

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cinsiyet:  K (....)         E (....)

Doğum Yılı:

Tarih: ......../......../2013

Sınıf:

Branş:

Sınıfta bir gününüzü düşünün □ve lütfen sorulara içtenlikle cevap verin. Sınıfta ne olduğunu ve sizin nasıl çalışmak istediğinizi anlamak bizim için önemli.

A.  Sınıfta/Derste genellikle ne yaparım?

 

Hareketler

Asla

Bazen

Sık sık

Daima

A1

Açıklamaları takip ederim ve not alırım.

A2

Ders anlatılırken, konuyla ilgili gözlem yaparım.

A3

Grupla çalışırım

A4

Ders kitabı kullanırım.

A5

Aktiviteler/Faaliyetler yaparım.

A6

Dikkatim dağılır ve kendi işimle ilgilenirim.

A7

Sınıf arkadaşlarımla sohbet ederim.

B. Aşağıdaki aktivitelerin ne kadar önemli olduğunu üşünüyorsunuz.

 

Hareketler

Önemli Değil

Biraz Önemli

Önemli

Çok Önemli

B1

Anlatılanları takip etmek ve not almak

B2

Bilgisayar kullanmak

B3

Ders anlatılırken konuyla ilgili gözlem yapmak

B4

Grupla çalışmak

B5

Ders kitabı kullanmak

B6

Aktiviteler yapmak

B7

Dikkatin dağılması ve kendi işinle ilgilenmek

B8

Sınıf arkadaşlarıyla tartışmak

 

C.  Sınıfta eğer çok gürültü varsa ..... ( sadece birini işaretleyin )

 

C1

Rahatsız edenlerden biri olurum

C2

Mümkün olduğunca kendimi soyutlarım

C3

Karışıklığı önlemek için araya girmeye çalışırım

C4

Öğretmenin müdahale etmesini beklerim.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sınıf Gözlemi

Tarih:

…../…../2013

Sınıf:

Ders:

 

Cinsiyeti

K (….)    E (….)

Doğum tarihi:

Öğretmen

K (….)     E  (….)

Konu / Faaliyet:

Dersin İşlendiği Yer:

 

 

 

MADDE

Evet

Hayır

Notlar

1

Öğretmen dersi nasıl işleyeceğini açıklar

 

 

 

2

Öğretmen hedeflerini netleştirir.

 

 

 

3

Sınıf çeşitli şekillerde organize edilir. ( küçük gruplar, bireysel çalışmalar, gruplar arası çalışmalar ..... )

 

 

 

4

Öğretmen derse bir önceki konuyu tekrar ederek başlar.

 

 

 

5

Öğretmen öğrencileri motive etmek için sorular sorar.

 

 

 

6

Öğretmen derse konuyu teorik olarak anlatarak başlar.

 

 

 

7

Net ve tam bir şekilde açıklar.

 

 

 

8

Öğretmen öğrencilerin motivasyonunu yüksek tutar. 

 

 

 

9

Öğretmen öğrencilerin katılımlarını arttırır, destekler ve derse olan ilgilerini izler

 

 

 

10

Öğretmen sabrını kaybeder ve öğrencilere sesini yükseltir.

 

 

 

11

Öğretmen yardımsever ve arkadaş canlısıdır.

 

 

 

12

Desteğe ihtiyacı olan öğrencilere yardım eder.

 

 

 

13

Öğretirken öğrencilere karşı yakındır.

 

 

 

14

Ders planı konusunda güvensizdir (örn: öğrencilere soru mu sorarım yoksa ders mi anlatırım, sınıfta ne yaparım, laboratuarda deneyi nasıl uygularım ... )

 

 

 

15

Sınıfta her şey öğretmenin kontrolü altındadır.

 

 

 

16

Öğretmen daima öğrencilere sessiz olmalarını söyler.

 

 

 

17

Öğretmen sınıf kuralarına sıkı sıkıya bağlıdır.

 

 

 

18

Konuları daha iyi açıklamak için günlük hayattan örnekler verir.

 

 

 

19

Görsel materyaller kullanılır.( öğr; kartlar, haritalar, çizimler, işaretler....)

 

 

 

20

Materyaller ve çeşitli öğretim yöntemleri uygular ( örn: slayt, kulağa ve göze hitap eden araçlar tahtalar ve interaktif akıllı tahtalar, ders kitapları, internet ve broşürler... )

 

 

Neler olduğunu yaz.

21

Öğrenciler dersle ilgilidir ve derse katılırlar.

 

 

 

22

Öğrenciler sınıf arkadaşları derse katıldıklarında dikkatli bir şekilde dinlerler.

 

 

 

23

Öğrenciler katılım sırasına saygı göstermezler

 

 

 

24

Tüm öğrenciler grup çalışmasına katılırlar ve birlikte çalışırlar. (Planlanmışsa)

 

 

 

25

Grup çalışması boyunca her öğrencinin kendi hızında çalışmasına izin verilir.

 

 

 

26

Öğrenciler bireysel olarak çalışabilir.

 

 

 

27

Eğer öğretmen öğrenciye soru sorarsa, diğerleri dikkatlice dinler ve katılırlar.

 

 

 

28

Öğrencilerin dikkati başka yöne kayar ( örn; cep telefonu, sohbet edenler )

 

 

 

29

Öğrenciler alakasız sorularla dersi bölerler.

 

 

 

30

Öğrenciler durmadan daha çok açıklama isterler.

 

 

 

31

Öğrenciler kendi ilgi alanları hakkında konuşurlar.

 

 

 

32

Ders boyunca boşa geçen zamanlar vardır.

 

 

 

33

Ders kısa bir özetle sonlandırılır.

 

 

 

34

Derste öğretmen bir sonraki ders için ödev verir.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Ziyaretçi Sayısı: 000552031
Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü STRATEJİ
Telefon: 0-386 213 51 50 Dahili:1307    Eposta: strateji40@hotmail.com