Müdürlüğümüz tarafından yürütülen Eylem 1.3 AB projesi kapsamında ilimize 16 Mart 2013 tarihinde AB ülkelerinden 30 genç gelecektir.

06.03.2013
          Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Türk Ulusal Ajansı (www.ua.gov.tr) tarafından kabul edilen 1.3 Demokrasi projesi kapsamında ilimize 16 Mart 2013 tarihinde Malta,Slovakya,İspanya,İtalya’dan yaşları 18-30 arası toplam 30 katılımcıgelecektir.Katılımcılar 16-21 Mart Tarihleri arasında ilimizde olacaklardır.

         Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme şubesi kurum içerisinde bir müdür yardımcısına bağlı olarak çalışan şubedir. Milli Eğitim Müdürlüğünün her türlü araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile projelerinin planlanıp yazılarak uygulandığı bir şubedir. 6 tane görevlendirilmiş arge ve proje konularında uzman olan öğretmenden oluşmaktadır. Kurumsal Kapasite olarak: Ulusal Ajans tarafından Eurodesk TürkiyeTemas noktası TR018 olarak görev yapıyoruz.
http://eurodesk.ua.gov.tr/tr/haberler/s/63
Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü
1-Eurodesk Avrupa Bilgi Ağı sürecimiz devam etmektedir. Günde en az 10 öğrencinin Avrupa’da staj, burs,Hareketlilik,Dil eğitimi,Avrupa Birliği projelerinden yararlanma gibi sorularına cevap vermektedir.
2.Avrupa Gönüllü Hizmetinde hem Gönderen hem Evsahibi Kurum olarak Hizmetlerine devam etmektedir.18-30 yaş arasındaki Kırşehirli Gençlerin Avrupa 2-12 ay arası dil öğrenme. Gönüllü çalışma hizmet etmektedir.
 
GENÇLİK DEMOKRASİ PROJELERİ NEDİR?
 
Gençlik programı’nın alt bir eylemidir,
Gençlik programı’nın “aktif katılım” ile ilgili önceliğine vurgu yapan bir eylemdir,
Toplumda aktif bir vatandaş olarak yer almak isteyen gençler tarafından uygulanacak projelere mali ve teknik destek sağlanmasıdır
1.Proje Başvuru Formu’nu hazırlamak, Projenin yerli ve yabancı ortaklarından ortaklık mektuplarını temin etmek, bu kuruluşlarla gerekli anlaşmaları yapmak,
2.Proje Yönetim Planı’nı hazırlamak ve uygulamak.
3.Proje Başvuru Formu’nu Ulusal Ajans’ın değerlendirmesine sunmak,
4.Projenin yürütülmesiyle ilgili olarak Proje Yürütme Kurulu’nu oluşturmak ve görevlendirmek.
5.İlimizdeki öğrenci ve gençlere projenin konusu ve amaçları hakkında bilgilendirmek,
6.Yurt içi ve yurt dışı ortaklarla iletişimi ve koordinasyonu sağlamak
7.Proje bütçesini yönetmek
8.Proje ile ilgili yazışmaları yapmak
9.Proje sonuçlarını 81 il Milli Eğitim Müdürlüğü ile paylaşmak

Projemizin başından sonuna kadar geçen 4 aylık süreçte şu şekilde bir faaliyet plan ıizlenecektir.
 
1. hafta: Proje ekibinin oluşturulmasını müteakip görev dağılımın yapılması
2. hafta: Proje ekip üyelerinin kişisel tecrübelerini yazılı hale getirerek paylaşıma hazırlamaları
3. hafta: Yerel yönetimlerle ilgili yönetsel faaliyetlerdeki katılımın gençler açısından değerlendirilebilmesi için uygulamadaki kanunların incelenmesi
4. hafta :Kırşehir il meclisinden gençlerin faaliyetleri mile ilgili bilgilendirme yapmak üzere belediye toplantı salonuna davet edilmeleri.
5. hafta: Yerel yönetim yürütme organlarının da hazır bulunduğu 1 günlük çalıştayda AB sürecinde içinde bulunduğumuz noktanın belirlenmesi ve seminer sırasında sunulacak hale getirilmesi
6. hafta: Yabancı misafirlerin konaklama ve yiyecek gibi pratik ihtiyaçlarının sağlanabilmesi için gerekli çalışmaların yapılarak seminer ortamının düzenlenmesi
7. hafta: Seminer etkinliğinin yabancı ortaklarla yürütülmesi ve Yunus Emreşenliklerine katılım sırasındaki uluslar arası faaliyetlerin tamamlanması
8. hafta: Seminer katılımcılarının oluşturdukları ortak çalışma materyallerinin organize edilerek basıma ve yayınlanmaya hazır hale getirilmesi
9. hafta: Proje çıktılarının gerek web gerekse yerel basın mekanizmaları ile duyurulması
10. hafta: Proje çalışmalarında elde edilen verilerin duyurulması ve sivil toplum hareketinin gençler boyutunda tanıtılabilmesi için belediye ve valilik desteği ile stand açılması
11. hafta: Proje çalışmalarında elde edilen verilerin duyurulması ve sivil toplum hareketinin gençler boyutunda tanıtılabilmesi için Kırşehir belediyesinin desteği ile Kırşehir’de stand açılması
12. hafta: Proje çalışmalarında elde edilen verilerin duyurulması ve sivil toplum hareketinin gençler boyutunda tanıtılabilmesi için Kırşehir ilinde belediye ve valilik desteği ile stand açılması
13. hafta: Projemizin yürütme aşamasında kurulan ortaklıkların devamı bağlamında elde edilen broşürlerin ve yazılı kaynakların ortak ülkelerde de kullanılabilmesi için gönderilmesi
14. hafta: Elde edilen yazılı kaynakların gençlik meclisleri için rehber olmasıamacı ile kitapçık haline getirilmesi ve dağıtımı
15-16. hafta: final rapor ve yaygınlaştırma
           Projemizin kapsadığı gençlik örgütleri AB çapında yönetsel beceri ve kapasiteye sahip organizasyonlardan oluşmaktadır. Katılımcılarımız özellikle bulunduklarıbölgelerde yönetime gençlerin katılımı anlamında yürüttükleri çalışmalara göre belirlenmiştir. Projemiz süresince bir araya gelen katılımcılar farklı tematik çalışmalar yürüteceklerdir. Öncelikle gençlik meclisi çalışanları ile üyelerimiz ülkemizdeki durumu gençlerin yönetime katılımı bağlamında değerlendirebilmek adına Haziran 2011 seçimlerindeki istatistikleri kullanacaklardır. Meclise giden milletvekillerinin dağılımında yaş ve cinsiyet istatistikleri yerel yönetici proje paydaşlarımızın da katılımı ile değerlendirilecek ve 2007 seçimlerine nazaran yaşanan değişimler belirlenecektir.
Haziran 2011 seçimlerinde gençlik örgütlerinin ve gençlerin yürüttüğü çalışmalar değişik siyasi partiler bağlamında veri taraması yöntemi ile derlenerek proje çıktılarımızdan bir öge olarak yazılı hale getirilecektir. Bu araştırmadaki asıl mantık ise gençlik örgütlerinin seçmenleri yönlendirme ve karar alma süreçlerindeki etkilerini ölçmek adına internet üzerinden seçmen kararlarınıetkileyen faktörler başlığı ile ölçeklendirilmesi olacaktır çünkü seçeneklerden iki tanesi sivil toplum kuruluşlarının ve gençlerin etkisine dair olacaktır. Bu faaliyetler proje katılımcısı gençlerimizin bilişim alanında tecrübe edinmelerine katkı sağlamanın yansıra istatistiki bilgileri derlemek ve bunun için gerekli izinleri alıp görüşmeleri yapmaları isteneceğinden kişisel gelişimlerine de büyük bir katkı sağlayacaktır. Yine projenin asıl etkileşimli faaliyeti olan değişim haftasında bizlere eşlik edecek bürokratların programlanması ve randevu sistemi ile yaralanmasıişlemleri de gençler tarafından yürütülecektir.
           Avrupa'dan gelen gençler ise Türk bürokratik sistemini ve demokrasisini yakından tanımanın yanı sıra etkileşimli çalışma grupları, yuvarlak masa soru-cevap faaliyetleri, kişisel bilgilendirme stantlarıve en önemlisi Yunus Emre'nin şiirleri ve düşünceleri bağlamında 800 yıl öncesine uzanan katılımcı hoşgörü ve demokratik ögeleri tanıma fırsatı bularak tüm proje paydaşları ile verimli bir hafta geçireceklerdir. Tüm proje paydaşlarımızın iletişimsel becerileri yapılması planlanan faaliyetler gereği üst düzeyde olmak zorunda olduğundan bu çalışmalar kişisel anlamda kendilerini ifade etme yeteneklerini geliştirecektir. Projemizin bilgilendirme aşamasında açılacak standlarda ve festival sırasındaki yabancı misafirlere atfedilen kendi organizasyonlarını ve katılım süreçlerini anlatma görevleri süresince her bir katılımcının aktif olması sağlanacaktır. Proje yürüten üyelerimiz ise zaten 4 aylık takvimde kendi görevleri gereği üretkenliklerini en yüksek boyutta göstereceklerdir.
Ziyaretçi Sayısı: 000552001
Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü STRATEJİ
Telefon: 0-386 213 51 50 Dahili:1307    Eposta: strateji40@hotmail.com