Mesleki Eğitimde Kalite Güvencesi Tematik İzleme Toplantısı - (19-20 Aralık 2012 ANKARA)

03.12.2012
T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI
Hayatboyu Öğrenme (LLP)
Leonardo da Vinci Mesleki Eğitim Programı
Mesleki Eğitimde Kalite Güvencesi Tematik İzleme Toplantısı
(19-20 Aralık 2012 ANKARA)

AB Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) bünyesindeki Leonardo da Vinci Programı (LdV) kapsamında yürütülen projelerin ülkemiz mesleki eğitim ve öğretim sistemine katkılarını değerlendirmek, mesleki eğitim ve öğretimdeki belli başlı tematik alanlar ile LDV Programı bağlantısını tartışmak, kurumsal ve kişisel bazda edinilen tecrübeleri paylaşmak, proje çıktılarını yaygınlaştırmak suretiyle LdV projelerinin kalitesini artırmak amacıyla Başkanlığımızca her yıl LdV “Tematik İzleme Toplantısı” (Thematic Monitoring) düzenlenmektedir.
Bu yıl 19-20 Aralık 2012 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecek olan toplantıya LdV Programından yararlanmış kişi ve kurum/kuruluşlar ile potansiyel yararlanıcı kurumların temsilcileri, sektörel ve sosyal paydaşlar, merkezi ve yerel kamu kurumlarının idarecileri, yerel yönetim temsilcileri, oda, dernek, STK ve KOBİ yöneticileri, üniversite temsilcileri ve mesleki eğitim uzmanlarından oluşan 200 davetli katılacaktır.
Toplantının bu yılki teması “MESLEKİ EĞİTİMDE KALİTE GÜVENCESİ” olarak belirlenmiştir. Toplantı dâhilinde gerçekleştirilecek panel ile mesleki eğitimde kalite güvencesi konusu ile LdV projelerinin bu konuya nasıl katkı yaptığı/yapabileceği tartışılacaktır.
Toplantı katılımcı sayısı sınırlı olup, başvuruların kabulünde başvuru sahibi kişi/kurumun proje yürütme ve değerlendirme deneyimleri, proje üretme, yürütme ve sürdürme kapasitesi, kurumsal dağılım ve belirlenen katılımcı görev profili dikkate alınacaktır.
Toplantıya katılmak isteyenlerin ekte yer alan elektronik başvuru formunu doldurarak kayıt yaptırması gerekmektedir.
Toplantı için kayıt ve katılım ücreti alınmayacaktır.
Toplantı için son başvuru tarihi 10 Aralık 2012 olarak belirlenmiştir.
Başvurular sırasında ilgililerin görev alanlarını ve diğer kısımları eksiksiz doldurmaları gerekmektedir. Başvurusu kabul edilenlere kabul yazıları, toplantı tarihi ve yerine ilişkin bilgiler e-posta yoluyla gönderilecektir. Başvurusu kabul edilmeyenlerin toplantıya katılması mümkün olmayacaktır.
Toplantının taslak programı ekte yayınlanmaktadır. Ankara dışından toplantıya katılacaklardan tespit edilecek 100 katılımcının iki gecelik (18-19 Aralık 2012) konaklaması Merkez Başkanlığımız tarafından karşılanacaktır. Hangi katılımcılara konaklama imkânı sağlanacağı kabul yazısında belirtilecektir. Katılımcıların seyahat masrafları kendileri veya kurumları tarafından karşılanacaktır. Katılımcılara ayrıca bir ücret ödenmeyecektir.
Toplantı ile ilgili daha fazla bilgi, aşağıda iletişim bilgileri bulunan Merkez Başkanlığımız personelinden temin edilebilir.
 
Sorumlu Personel:
Dr. Semra ARSLAN SELÇUK : semra.selcuk@ua.gov.tr
Fatih M. ATASEVER : fatih.atasever@ua.gov.tr
Ziyaretçi Sayısı: 000552491
Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü STRATEJİ
Telefon: 0-386 213 51 50 Dahili:1307    Eposta: strateji40@hotmail.com