MEB TKY Uygulamaları ve Ödül Süreci

23.11.2012

 

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Strateji Geliştirme Başkanlığı

 

Sayı: 99074258/60.04/179994                                                                                    22/11/2012

Konu:MEB TKY Uygulamaları ve Ödül Süreci

 

........................................................................

İlgi:a) Kasım 1999 tarihli ve 2506 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Toplam Kalite    

         Yönetimi Uygulama Yönergesi,

       b) Şubat 2002 tarihli ve 2533 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan MEB Taşra

           Teşkilatı Toplam  Kalite Yönetimi Uygulama Projesi,

       c) Ocak 2005 tarihli ve 2568 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan MEB TKY

           Uygulamaları Ödül Yönergesi.

 

Geleneksel yönetim anlayışı yerini verimlilik, etkinlik ve kalite temelli yeni yönetim anlayışına bırakırken, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı da yoğun bir yeniden yapılanma sürecini yaşamaktadır. Özellikle sürekli gelişme ve iyileşme anlayışı esas alınarak eğitim ve öğretimin niteliğinin artırılmasına yönelik çabalar her geçen gün daha da artmakta, her kademedeki okul ve kurumlarımızla öğretmenlerimiz başta olmak üzere yönetici ve personelimiz bu amaçla üstün bir gayret sarf etmektedir.

 Bu çerçevede geçmiş yıllarda olduğu gibi 2012-2013 eğitim-öğretim yılında da ilgi (a), (b), (c) mevzuat ve proje gereğince “Yılın Kaliteli Kurumu” ve “Yılın Kaliteli Ekibi” ödülleri verilecek olup başvuru ve değerlendirme sürecinde aşağıdaki hususlara riayet edilecektir.

1- Ödül başvuruları, ilgili okul ve kurumlara özgü bir çalışmayla yapılacaktır.

2- Bakanlık değerlendirmesi sonucu yılın kaliteli kurumu kategorisinde dereceye girerek ödül alan kurumlar, üç yıl süre ile aynı kategoride ödüle başvuramayacaklardır.

3- İllerde yapılan değerlendirme sonucunda her iki kategoride sadece il birincisi olan raporlar Bakanlığa gönderilecektir.

4- Millî eğitim müdürlüklerince kalite ödülü törenlerinin yapılacağı hafta içerisinde eğitimde kalite konulu panel, konferans vb. etkinlikler veya il eğitim sorunlarının tartışılacağı çalıştaylar düzenlenecektir.

5- Ödül başvuru raporlarının 11 Ocak 2013 tarihine kadar ilçe millî eğitim müdürlüklerine; il düzeyinde yapılan değerlendirme neticesinde dereceye giren raporlar ise 25 Şubat 2013 tarihine kadar CD ortamında Bakanlığa gönderilmesi gerekmektedir. Ödül başvuru süreci 01 Aralık 2012 tarihinde Bakanlığımız internet sayfasından duyurulacaktır.

             2012-2013 eğitim-öğretim yılı ödül takviminin titizlikle işletilerek ilgi (c) “Ödül Yönergesi”nde belirtilen görev ve sorumlulukların ilgililerce yerine getirilmesi hususunu önemle rica ederim.

 

                                                                                                                                                   M. Emin ZARARSIZ

                                                                                                                                                            Bakan a.

                                                                                                                                                            Müsteşar

DAĞITIM:

Gereği: B Planı                                   Bilgi: A Planı

 

Ziyaretçi Sayısı: 000552196
Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü STRATEJİ
Telefon: 0-386 213 51 50 Dahili:1307    Eposta: strateji40@hotmail.com