OKULLARIMIZIN AB PROJE EKİPLERİNE;

01.10.2010

OKULLARIMIZIN AB PROJE EKİPLERİNE:

 

2007-2013 dönemini kapsayan Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP), 2011-2013 Okul projeleri hazırlama dönemi başlamış bulunmaktadır.

Hayatboyu Öğrenme Programı 2011 Ulusal Teklif Çağrısı kapsamında ülke merkezli olarak yürütülen alt programlara ve faaliyet türlerine göre   son başvuru tarihleri aşağıda belirtilmiştir:

• Comenius ve Grundtvig Hizmet-içi Eğitim Faaliyeti : 15 Ocak 2011
• Comenius Asistanlığı 29 Ocak 2011
• Leonardo da Vinci Hareketlilik Projeleri 5 Şubat 2011
• Comenius, Grundtvig ve Leonardo da Vinci Ortaklıkları 19 Şubat 2011
• Leonardo da Vinci Çok Taraflı Yenilik Transferi Projeleri 26 Şubat 2011

• Hazırlık Ziyaretleri: LLP kapsamında bütçe imkanları doğrultusunda desteklenebilecek tüm başvurular ziyaretin gerçekleşeceği tarihten 45 gün önce yapılmalıdır. Merkezi projeler için yapılacak Hazırlık Ziyareti başvuruları da aynı kurallar çerçevesinde alınacaktır. “İrtibat Seminerleri” faaliyeti için, bütçe imkanları doğrultusunda dönemsel olarak UA (www.ua.gov.tr) internet sitesinde ilanlar yayınlanmakta olup başvuru tarihleri ilgili ilanlarda belirtilmektedir.

2011-2013 LLP proje dönemi için çalışmalar başlamıştır ve aşağıdaki sitelerde ortak arayan okul ve kurumlar bulunmaktadır.
http://en.www.mcu.es/sociopcc/sociopccLoadSearchForm.do?layout=sociopcc&cache=init&language=en
http://www.etwinning.net
http://www.eun.org/portal/index.htm
http://www.euromedp.org/default.asp?module=partners
http://infodays.teamwork.fr/frameset.php?la=1&page=partner_tool&day=
Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) kapsamında projesi bulunmayan okullarımızdaki ingilizce öğretmenlerinin yukarıdaki siteleri takip etmeleri,www.arge40.com, www.ua.gov.tr ve müdürlüğümüz Proje ekibi ile temasa geçmeleri, okulları adına projelerini hazırlama gereğini bilgilerinize sunarım.
ŞEVKET KARADENİZ
Milli Eğitim Müdür Yardımcısı
30 eylül 2010

Ziyaretçi Sayısı: 000552012
Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü STRATEJİ
Telefon: 0-386 213 51 50 Dahili:1307    Eposta: strateji40@hotmail.com