GENÇLİK PROGRAMI EYLEM 1.3 VE EYLEM 5.1 EĞİTİM PROGRAMI TOPLANTISI (18-23 ARALIK 2012, ANTALYA)

23.11.2012
Avrupa Birliği'nin bir girişimi olan Gençlik Programı çerçevesinde AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Gençlik Programı Genel Koordinatörlüğü tarafından potansiyel yararalanıcıları Eylem 1.3 Gençlik Demokrasi Projeleri ve Eylem 5.1 Gençler ve Gençlik Politikalarından Sorumlu Olanların Toplantıları projeleri konusunda bilgilendirmek, Eylem 1.3/5.1 projelerinin hazırlanmasını teşvik etmek ve proje kalitesinin yükseltilmesini sağlamak amacıyla, 18-23 Aralık 2012 tarihleri arasında (yol dahil) Antalya’da ulusal düzeyde Eylem 1.3/Eylem 5.1 Eğitim Programıdüzenlenecektir.
Söz konusu Eğitim Programının amaçları;
-Yaygın öğrenme tekniklerini kullanarak AB Gençlik Programı ile Eylem 1.3/5.1’in detaylı olarak tanıtılması,
-Eylem 1.3/5.1 proje yazımının desteklenmesi,
-İdeal proje döngüsü oluşturulması ve örneklendirilmesi,
-İyi bir proje fikrinin Başvuru Formuna aktarılabilmesi için gerekli becerilerin kazandırılması,
-Ulus ötesi projelerde takım çalışması ve ortaklarla çalışma becerilerinin geliştirilmesidir.
Katılımcı Profili ve Adayların Seçimi
Eğitim Programına AB Gençlik Programı Eylem 1.3/5.1 kapsamında proje başvurusu yapmayı düşünen 13-30 yaş arası gençler ile vakıf, dernek ya da yerel düzeyde görev yapan kamu kurum/kuruluşlarındaki gençlik çalışanları başvuruda bulunabilirler. Seçimde esas olarak adaylar tarafından doldurulacak Başvuru Formu ile coğrafi dağılım, cinsiyet dengesi ve daha önce Eylem 1.3/5.1 eğitimlerinde/projelerinde yer alan ve almayanların durumu göz önüne alınacaktır. Bu nedenle Başvuru Formunun tamamının doldurulması önemlidir. Eğitime toplam 30 kişi alınacak ve her bir kuruluş/gruptan en fazla bir temsilci kabul edilecektir.
 
Başvuru Sürecine İlişkin Bilgiler
Lütfen;
 
adresinde yer alan başvuru formunu en geç 03 Aralık 2012 Saat: 18:00’e kadar doldurarak gönderiniz. Son başvuru tarihinden sonra gönderilen hiçbir başvuru dikkate alınmayacaktır. 06 Aralık 2012 saat 17:00’de eğitime seçilenlerin isimleri web sitemizin ”Etkinlikler” bölümünde yayınlanacaktır.
Seçildiği halde eğitime katılamayacak ya da 10 Aralık 2012 tarihine kadar katılımını onaylamayan adayların yerine yedek listeden katılımcılar dahil edilecektir. Yerini iptal eden katılımcının yerini kendi kuruluşundan başka biriyle değiştirmesi mümkün değildir.
Konaklama ve Ulaşım:
Eğitimin düzenleneceği mekan daha sonra seçilen katılımcılara bildirilecektir. Tüm katılımcıların eğitimin gerçekleşeceği mekanda konaklaması ve eğitimin tüm oturumlarına katılması zorunludur. Eğitim süresince katılımcıların iki kişilik odalardaki konaklama ve yemek masraflarının tamamı ile eğitimin düzenleneceği şehre ulaşım masrafları (eğitimin başlangıç ve bitiş tarihleri göz önünde bulundurulma şartıyla) AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından karşılanacaktır. Gerekli diğer bilgilendirmeler seçilen katılımcılara daha sonra e-posta ile yapılacaktır.
İletişim :
Oya BUMİN, Eylem 1.3/5.1 Uzmanı
Tel: 0312 409 61 48
Ziyaretçi Sayısı: 000552021
Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü STRATEJİ
Telefon: 0-386 213 51 50 Dahili:1307    Eposta: strateji40@hotmail.com