GENÇLİK PROGRAMI “EYLEM 1.2 EĞİTİM KURSU” 10-14 Eylül 2012 - ADRASAN/ANTALYA

06.08.2012
Avrupa Birliği'nin bir girişimi olan Gençlik Programı çerçevesinde AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Gençlik Programı Genel Koordinatörlüğü tarafından potansiyel yararlanıcılarını Eylem 1.2 Gençlik Girişimleri konusunda bilgilendirmek ve Eylem 1.2 Ulus-ötesi projelerinin hazırlanmasını teşvik etmek ve proje kalitesinin yükseltilmesini sağlamak amacıyla, 10-14 Eylül 2012 tarihleri arasında Adrasan /Antalya’da ulusal düzeyde bir “Eylem 1.2 Eğitim Kursu” düzenlenecektir.
Eğitim, özellikle Eylem 1.2 Gençlik Girişimleri kapsamında; yerelin gerçek ihtiyaçları doğrultusunda projelerdeki içerik kalitesinin yükseltilmesini ve bu doğrultudaki ulus—ötesi proje sayısının arttırılması hedeflemektedir. Bu amaçla özellikle yaygın eğitim teknikleri kullanılmasıyla katılımcıların uygulayarak öğrenecekleri ve Eylem 1.2 konusunda kendilerini geliştirebilecekleri bir program tasarlanmıştır.
Hedefler:
  • AB Gençlik Programı ve Eylem 1.2’nin detaylı olarak tanıtılması
  • Eylem 1.2 Ulusötesi proje yazımının desteklenmesi
  • Yerele katkının sağlanması ve buna yönelik gençlerin girişimciliklerinin geliştirilmesi
  • İdeal proje döngüsü oluşturulması ve örneklendirilmesi
  • İyi bir proje fikrinin başvuru formuna aktarılabilmesi için gerekli becerilerin sağlanması
  • Ulusötesi projelerde takım çalışması ve ortaklarla çalışma becerilerinin geliştirilmesi
Katılımcı profili ve adayların seçimi:
Eğitime AB Gençlik Programı Eylem 1.2 kapsamında proje başvurusu yapmayı düşünen gençlik çalışanları ve tüm vakıf, dernek ve kamu kurum/kuruluş temsilcileri katılabilir. Seçimde esas olarak adaylar tarafından doldurulacak başvuru formu alınacaktır. Bu nedenle başvuru formunun tamamının doldurulması önemlidir. Eğitim katılımcılarının seçimi sırasında coğrafi dağılım, cinsiyet dengesi ve daha önce Eylem 1.2 projesinde yer alan ve almayanların durumu göz önünde bulundurulacaktır. Eğitime toplam 30 kişi alınacak ve her bir kuruluş/gruptan en fazla bir temsilci kabul edilecektir.
BAŞVURU SÜRECİNE İLİŞKİN BİLGİLER
Lütfen;
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEJ0cnpXcFQtaEVRUEdBbWJxcUFvNGc6MQ
adresinde yer alan başvuru formunu en geç 17 Ağustos 2012 saat: 18:00’a kadar yapmanız gerektiğinizi unutmayınız. Son başvuru tarihi ve saatinden sonra gönderilen hiç bir başvuru dikkate alınmayacaktır. 24 Ağustos 2012 saat 17:00’da eğitime seçilenlerin isimleri web sitemizde yayınlanacaktır.
Seçildiği halde eğitime katılamayacak ya da 29 Ağustos 2012 tarihine kadar katılımını onaylamayan adayların yerine yedek listeden katılımcılar dahil edilecektir. Yerini iptal eden katılımcının yerini kendi kuruluşundan başka biriyle değiştirmesi mümkün değildir.
Konaklama ve Ulaşım:
Eğitimin düzenleneceği mekan daha sonra seçilen adaylara bildirilecektir. Tüm katılımcıların eğitimin gerçekleşeceği mekanda konaklaması ve eğitimin tüm oturumlarına katılması zorunludur. Eğitim süresince katılımcıların iki kişilik odalarda konaklama ve yemek masraflarının tamamı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Gençlik Programı Genel Koordinatörlüğü tarafından karşılanacaktır. Eğitimin düzenleneceği şehre ulaşım masrafları da (Eğitimin başlangıç ve bitiş tarihleri göz önünde bulundurulma şartıyla) yine Başkanlığımız tarafından karşılanacaktır. Gerekli bilgilendirmeler seçilen katılımcılara daha sonra e-posta ile yapılacaktır.
İletişim : Doğan DURNA
E-mail: dogan.durna@ua.gov.tr
Tel: 0312 409 62 19
Ziyaretçi Sayısı: 000552052
Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü STRATEJİ
Telefon: 0-386 213 51 50 Dahili:1307    Eposta: strateji40@hotmail.com