AVRUPA FIRSAT AJANDASI ve AR-GE ÇALIŞMALARI TOPLANTISI

01.10.2010

KIRŞEHİR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBESİ
EURODESK: AVRUPA FIRSAT AJANDASI VE AR-GE FAALİYETLERİ
İÇ ANADOLU BÖLGESİ ORTAK ÇALIŞMALAR

TR–12–378–2010-R3
1 2 3

4
AVRUPA FIRSAT AJANDASI ve  AR-GE ÇALIŞMALARI

Kırşehir, Eğitimde bir marka kent olduğunu son yıllarda yapılan akademik sınavlarda ortaya koymuştur.
İlimiz, Eğitimdeki başarısını, kültürel ve gençlik alanlarında yapmış olduğu Avrupa Birliği Programı Projelerinde de devam ettirmektedir.

Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Şubesi, gençler için eğitim ve gençlik alanlarındaki Avrupa fırsatları ve gençlerin Avrupa faaliyetlerine katılımı hakkında bilgi sağlayan Avrupa Bilgi Aktarım Ağının
(Euro-Desk) Türkiye’deki 18 temsilciden birisidir.

Eğitimin kalitenin yükseltilmesi, öğrenci başarısının arttırılması, öğrencinin eğitim sürecinin her aşamasına katılmasının sağlanması; onların ilgi, istek, beceri ve ihtiyaçlarını dikkate alacak biçimde öğrenme yaşantılarını düzenlemek, tüm eğitimcilerin görevleri arasında yer almaktadır.

13–15 Ekim 2010 tarihleri arasında Kırşehir’de düzenlenecek ve İç Anadolu Bölgesindeki tüm illerden 3 kişinin katılacağı ‘İç Anadolu Eğitim Çalıstayı’ Sınıfta, okulda ve okul dışında öğrenmeyi ve öğrenme ortamlarını zenginleştirmek ve farklılaştırmak için gayret eden eğitimcilere ulaşmayı, iyi örnekleri bir araya getirmeyi ve oluşan sinerji ile yeni öğrenme ortamlarının oluşmasını ve birikimlerin paylaşılmasını amaçlamaktadır.

İç Anadolu Bölgesinde eğitimin tüm paydaşlarını iyi örnekler etrafında bir araya getirmesi açısından bu çalışma önemli bir örnektir.  Ele alınan konuların ve ele alınış biçimlerinin çeşitliliği de bu geniş katılımcı yelpazesini yansıtmaktadır.

İnanıyoruz ki, eğitimde iyi örnekler her zaman vardır; önemli olan, bu uygulamaların fark edilmesi ve paylaşılmasıdır. İyi örneklerin paylaşımı, öğretmenlerde yeni farkındalıklar yaratabilmekte, öğretmenleri daha geniş bir perspektifte düşünmeye özendirmektedir. Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Şubesi
2005 yılından bu yana ilimizin eğitim- öğretimine olumlu katkılar sunmuştur.’İç Anadolu Bölge Çalıştayı’ da bunlardan birisi olacaktır.

Ziyaretçi Sayısı: 000552556
Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü STRATEJİ
Telefon: 0-386 213 51 50 Dahili:1307    Eposta: strateji40@hotmail.com