Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK’ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi Hibe Programı

03.07.2012

Türkiye Cumhuriyeti adına Merkezi Finans ve İhale Birimi, Avrupa Toplulukları Türkiye için Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) 2009 programı kapsamında verilen mali yardımlar aracılığıyla Türkiye’de uygulanacak hibe proje tekliflerini beklemektedir.

 

Bu Hibe Programının amacı, kadına yönelik şiddet ile mücadele konusunda yerel ve ulusal STK’ların kapasite gelişiminin desteklenmesidir. Projeler kadına yönelik şiddet ile mücadele konusunda STK kapasitelerinin güçlendirilmesine katkıda bulunmak ve kadınlara yönelik hizmet sunan yerel yönetimlerle ortaklıkları geliştirmek ve desteklemek üzere tasarlanmalıdır.

 

Proje faaliyetlerinin aşağıdaki sıralanan Türkiye’nin 24 ilinden bir veya daha fazlasında yer alması gerekmektedir: Adana, Afyon, Ankara, Antalya, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Nevşehir, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Trabzon.

 

Başvuru sahipleri için Rehberin tam metni, aşağıdaki internet sitelerinde bulunmaktadır: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome, http://www.cfcu.gov.tr ve www.mahalli-idareler.gov.tr/Home/Home.aspx.

 

Proje tekliflerinin son teslim tarihi 27 Temmuz 2012 saat 16.00’dır.

Ziyaretçi Sayısı: 000552050
Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü STRATEJİ
Telefon: 0-386 213 51 50 Dahili:1307    Eposta: strateji40@hotmail.com