Özürlülerin Toplumsal Entegrasyonunun Geliştirilmesi Projesi Hibe Başvuruları

03.07.2012

Türkiye Cumhuriyeti adına Merkezi Finans ve İhale Birimi, Avrupa Toplulukları Türkiye için Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) 2009 programı kapsamında verilen mali yardımlar aracılığıyla Türkiye’de uygulanacak hibe proje tekliflerini beklemektedir.

Bu Teklif Çağrısı, özürlü kişilerin sivil toplum örgütlerinin (STÖ) ve özürlü kişilerin haklarını savunan STÖ’lerin kapasitelerinin güçlendirilmesi ve Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile özürlülük alanında çalışan STÖ’lerin arasındaki diyalogun geliştirilmesini hedeflemektedir.

Bu Çağrıda ayrıca, özürlülerin toplumsal hayatın her alanına aktif katılımının teminat altına almak için, STÖ’lerin iletişim ağını ve Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile STÖ’ler arasındaki diyalogu geliştirilmesi beklenmektedir. Bu kapsamda, program STÖ’lerin karar alma süreçlerine katılımında bilinç artırılmasına katkıda bulunması beklenmektedir.

Ayrıca programın, özürlü kişilerin ve özürlü kişilerin haklarını savunan sivil toplum örgütlerinin kapasitelerini artırması ve özürlülük alanında kamu kuruluşları-sivil toplum diyalogunu geliştirmesi beklenmektedir

Projelerin Türkiye’de gerçekleştirilmesi zorunludur.

Başvuru sahipleri için, Başvuru Rehberinin tam metnine aşağıdaki internet sitelerinden ulaşılabilir.:https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome, http://www.cfcu.gov.tr, ve (http://www.ozida.gov.tr).

Proje Ön Tekliflerinin son teslim tarihi 23 Temmuz 2012, saat 16:00’dır.

Bu teklif çağrısı ile ilgili Türkiye’nin farklı illerinde bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilecektir. Toplantıların kesin yerleri ve tarihleri ile ilgili, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesini (http://www.ozida.gov.tr) takip ediniz.

Ziyaretçi Sayısı: 000552034
Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü STRATEJİ
Telefon: 0-386 213 51 50 Dahili:1307    Eposta: strateji40@hotmail.com