Kırşehir İli İlköğretim Okullarının İlkokul Ve Ortaokul Olarak Ayrılması Raporu

25.06.2012

İlgi:          a- 1.04.2012 tarih ve 28261 sayılı resmi gazetede yayınlanan 6287 numaralı                

ilköğretim ve eğitim kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun

b-  Milli Eğitim Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü’nün 09.05.2012 tarih ve 401   sayılı yazısı (2012/20 nolu Genelge )

c- Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün 05.06.2012 tarih ve 8960 sayılı yazılı emirleri

d-Kırşehir Valiliği’nin 07.06.2012 tarih ve 07964 sayılı oluru

 

12 Yıllık Zorunlu Eğitime Yönelik Uygulamalar ile uygulanacak çalışmalara esas olmak üzere ilköğretim okullarımızın ilkokul ve ortaokul olarak ayrılması süreci okullarım Milli Eğitim Müdürlüğü Müdürler Komisyonu tarafından okulların gezilerek bilgilendirilmesi ile tamamlanmıştır. Bu eğitim planına göre 2012-2013 eğitim öğretim yılından başlanarak 2016 yılına kadar kademeli olarak süreç tamamlanacaktır.

            Anasınıfı bulunan okullarımız ihtiyaca göre bu uygulamalarına devam edecektir, anasınıfı olmayan ve ihtiyaç bulunan bölgelerde yeni anasınıfı açma teklifleri okul yönetimlerince yapılacaktır.

            Kademeli olarak dönüşecek okullarımızda geçiş döneminde büyük tadilat ve değişikliğe gidilmemeli, gereksiz kaynak kullanımı yapılmamalıdır.

Ekli listede okullarımızın, yöneticilerin, öğretmenlerin, öğrencilerin ve binaların durumları belirtilmiştir.


İL ONAYINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

GENELGE VE YZILARI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Ziyaretçi Sayısı: 000551682
Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü STRATEJİ
Telefon: 0-386 213 51 50 Dahili:1307    Eposta: strateji40@hotmail.com