Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Hibe Programı

07.06.2012
Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Hibe Programı (CFCU/TR2009/0136.01-02) Teklif Çağrısı yayınlanmıştır.
Projenin Hedefi: Çocuk eğitimi alanında paydaş olan gruplar arasında demokratik vatandaşlık becerilerinin geliştirilmesi ve farkındalık seviyesinin güçlendirilmesidir.
Program Kapsamında Desteklenecek Faaliyetler:

Programın amaç ve hedeflerine uygun olan faaliyetlerin desteklenmesi öngörülmektedir. Söz konusu faaliyetlerden bazıları aşağıdaki şekildedir:

- Demokratik vatandaşlık ve insan hakları eğitimi alanlarında model uygulamalar

- Demokratik vatandaşlık ve insan hakları eğitimi alanlarında sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, kamu kurumları ve eğitim kurumları arasında işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunacak faaliyetler

- Demokrasi ve insan hakları eğitimi ile ilgili web tabanlı e-learning uygulamaları

- Demokrasi ve insan hakları eğitimi alanlarında öğretmen, öğrenci ve ailelerin eğitimi

- Eğitim sektöründeki bütün aktörlere yönelik olarak farkındalık artırma faaliyetleri

- Eğitim kurumlarında demokratik eğitim ortamının oluşturulmasına yönelik faaliyetler

- İnsan hakları eğitimi alanında eğitim materyallerinin geliştirilmesi

- Öğrenci, öğretmen ve ailelerin okullarda karar alma süreçlerine katılımını artıracak faaliyetler

- Okullardaki sosyal kulüplerin etkinliklerinin artırılmasına yönelik faaliyetler

Programın Bütçesi:

Bu teklif çağrısı için ayrılan toplam tutar 2.700.000 Avro ’dur.

Asgari Tutar: 40.000 Avro

Azami Tutar: 100.000 Avro

Uygun Başvuru Sahipleri:

Tüzel kişiliğe haiz ve kar amacı gütmeyen Sivil Toplum Kuruluşları, Üniversiteler, Meslek Yüksek Okulları, Halk Eğitim Merkezleri, İlk ve Orta dereceli Okullar, Mesleki ve Teknik Eğitim Okulları bu hibe programı kapsamında uygun başvuru sahipleridir.

Son Başvuru Tarihi:

Hibe programı kapsamında hazırlanacak projelerin uygulanma süresinin en az 10 en fazla 18 ay olması gerekmektedir. Proje ön tekliflerinin son başvuru tarihi 20 Temmuz 2012, 16.00’dır.

Başvuru hakkında detaylı bilgiye Merkezi Finans ve İhale Birimi ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet sitesinden ulaşılabilmektedir
Ziyaretçi Sayısı: 000552567
Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü STRATEJİ
Telefon: 0-386 213 51 50 Dahili:1307    Eposta: strateji40@hotmail.com