TÜRKİYE’DE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN KALİTESİNİN ARTTIRILMASI‏

04.06.2012

Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Operasyonu II Hibe Programı (EuropeAid/133086/M/ACT/TR)

Program : İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı
Faydalanıcı : Milli Eğitim Bakanlığı
İhale Türü : Hibe
İhale Durumu : Açık
Kapanış Tarihi : 16.07.2012 16:00

Teklif Çağrısı için Yerel Duyuru
TÜRKİYE’DE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN KALİTESİNİN ARTTIRILMASI
HİBE PROGRAMI
TRH2.2.IQVETII/P-03 (EuropeAid/133086/M/ACT/TR)
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı
IPA Bileşen IV
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Bileşen IV mali yardımı ile, Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması’na yönelik proje teklifleri beklemektedir. Başvuranlar için rehber https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcomeinternet sitesinde ve www.ikg.gov.tr, www.csgb.gov.tr, www.meb.gov.trvewww.avrupa.info.tr adreslerinde bulunmaktadır.Proje Tekliflerinin sunulması için son başvuru tarihi 16.07.2012 saat 16.00’dır (yerel saatle). Bilgilendirme toplantıları 30 Mayıs 2012 ile 20 Haziran 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Bilgilendirme toplantıları ile ilgili detaylı bilgi www.ikg.gov.tr web sitesinden temin edilebilir.

http://ihale.ikg.gov.tr/list.aspx?lang=tr


İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP) eğitim önceliği çerçevesinde uygulanacak “Türkiye’de Mesleki Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesi Hibe Programı” Operasyonel Faydalanıcısı olan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülecektir. Program ülkemizde mesleki eğitimin içeriği ve kalitesinin geliştirilmesine odaklanmaktadır. Bu kapsamda, hibe programının eğitim kalitesinin artırılması önceliğine uygun olarak tasarlanan, mesleki okullar, özel sektör ve sosyal taraflar arasındaki işbirliğine katkı sağlayacak projeler finanse edilecektir. Eğitim alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, meslek yüksek okulları, kamu yararına çalışan sivil toplum kuruluşları, sendikalar, konfederasyonlar, kamu kurumları, yerel yönetimler vb. gibi kar amacı gütmeyen tüzel kişiliğe haiz kuruluşlar hibelerden yararlanabilecektir.
Bu kapsamda ilgili kurum ve kuruluşlara hibe programı hakkında bilgilendirme yapmak ve başvuru için uygunluk kriterlerinin açıklanacağı bilgilendirme günleri düzenlenecektir. Bu etkinliklerde, hibe programı ilgililere tanıtılacak, başvuru için uygunluk kriterleri açıklanacaktır. İlgililerin illerindeki veya en yakın ildeki bilgilendirme gününe katılmaları gerekmektedir.
İLLER TARİH
Ankara 5-6 Haziran 2012
Kayseri 7-8 Haziran 2012
Erzurum 7-8 Haziran 2012
İstanbul 11-12 Haziran 2012
Trabzon 11-12 Haziran 2012
Artvin 12 Haziran 2012
Bursa 14-15 Haziran 2012
Elazığ 14-15 Haziran 2012
İzmir 18-19 Haziran 2012
Şanlıurfa 19-20 Haziran 2012
Hatay 19-20 Haziran 2012
Ziyaretçi Sayısı: 000551710
Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü STRATEJİ
Telefon: 0-386 213 51 50 Dahili:1307    Eposta: strateji40@hotmail.com