MATRA PROGRAMI

04.06.2012

Matra Programı bir sosyal dönüşüm programı olup Orta ve Doğu Avrupa ile Türkiye’de sosyal alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarına ve yerel yönetimlere yönelik bir fon imkanı sunar.
Program kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin, devlet, devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları ve bunların birbirleriyle olan ilişkilerinde değişim sürecini teşvik etmesi beklenir. MATRA Programının temel amacı, iyi yönetişim, demokratik yurttaşlık ve sivil topluma katkı yapmaktır. Matra’nın alt programlarından biri de Matra-Decentral’dır.
Türkiye, MATRA programında 2000 yılından bu yana aktif olan ülkelerden biridir. Hollanda, Matra’yı Türkiye’nin Türkiye’nin değişimine yardımcı olmak ve böylelikle AB üyelik kriterlerini karşılaması için bir araç olarak görmektedir.
Programın Öncelikli Konuları:
Programda ana hedef kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi ve AB müktesebatına uyumun desteklenmesidir. Aşağıda sunulan konular programın öncelikli konularıdır.
· Adalet ve İçişleri (mevzuat ve kamu düzeni kanunu, yönetim, polis, yolsuzlukla mücadele)
· İnsan Hakları (azınlıklar ve halkın bilinçlendirilmesi)
· Medya ve Bilgi
· Eğitim
Kimler Başvurabilir:
· Sivil Toplum Kuruluşları
· Merkezi, Bölgesel ve Yerel Otoriteler
· Kar Amacı Gütmeyen Eğitim Kurumları
Hibe Tutarı:
10.000 Avro-300.000 Avro arasında
Son Başvuru Tarihi:
Başvurular için tarih sınırlaması yoktur.
Proje Süresi:
En fazla 12 ay
Başvurulacak Kurum: İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Çanakkale, Yalova, Bilecik, Sakarya için;
Hollanda Başkonsolosluğu
İstiklal Caddesi 393 34433 Beyoğlu – İstanbul
E-Mail: leyla.barlas-aslan@minbuza.nl
Türkiye’nin Diğer İllerinden Yapılacak Başvurular için;
Hollanda Büyükelçiliği
PA Departmanı
Hollanda Caddesi No.5 06550
Yıldız / Ankara
E-Mail: ank-pa@minbua.nl ve deniz.bezirgan@minbuza.nl
Ayrıntılı Bilgi için: http://www.minbuza.nl/en/key-topics/matra-programme

Ziyaretçi Sayısı: 000551693
Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü STRATEJİ
Telefon: 0-386 213 51 50 Dahili:1307    Eposta: strateji40@hotmail.com